Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1347/V-Zbl

Business name: 
Košická energetická spoločnosť, a.s.
 
Registered seat: 
Južná trieda 82
Košice 040 01
 
Identification number (IČO): 
36 597 112
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
08/26/2005
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/21/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/21/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2023)
Zápisnica MVZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/21/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/25/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/22/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/29/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/19/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2019)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/04/2018)
Podpisový vzor člena DR: Ing. Marek Kravec
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/04/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2018)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/09/2017)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/09/2017)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/09/2017)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/09/2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady: Martin Andraščík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2015)
Zápisnica z MVZ 2.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/09/2014)
Zápisnica z MVZ 1.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2014)
Správa nezávislého audítora + vyhlásenie 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/04/2013)
Podpisové vzory
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/26/2013)
Zápisnica z MVZ vrátane listiny prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/26/2013)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/01/2012)
Povolenie č. 2012E 0503
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/01/2012)
Povolenie č. 2012T 0482
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/01/2012)
Notárska zápisnica N 1090/2011, Nz 59384/2011, NCRls 60597/2011 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/30/2012)
Správa nezávislého audítora 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/14/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/06/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/06/2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Marek Andraščík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/06/2011)
Zápisnica MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/09/2011)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/08/2010)
Správa nezávislého audítora 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/05/2010)
Vyhlásenie o splatení ZI a o zmene rozsahu splatenia ZI
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/10/2009)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/10/2009)
Notárska zápisnica N 176/2008, Nz 28091/2008, NCRls 27825/2008 osvedčenie o priebehu MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/10/2009)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/10/2009)
Správa nezávislého audítora 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/02/2009)
Správa nezávislého audítora 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/02/2009)
Správa nezávislého audítora 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/02/2009)
Výpis zo živnostenského registra č. 820-56422
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/06/2009)
Notárska zápisnica N 166/2009, Nz 22053/2009, NCRls 22423/2009 o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/06/2009)
Notárska zápisnica N 150/2009, Nz 20794/2009, NCRls 21012/2009 o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2009)
Vyhlásenie o splatení základného imania a o zmene rozsahu splatenia ZI
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/29/2009)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/18/2009)
Podpisový vzor: Ing. Radovan Krajíček, Ing. Tomáš Murajda
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/18/2009)
Notárska zápisnica N 17/2008, Nz 3243/2008, NCRIs 3232/2008 osvedčenie o priebehu MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/18/2009)
Vyhlásenie o splatení ZI a o zmene rozsahu splatenia ZI
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/28/2008)
Notárska zápisnica č. N 208/2007, Nz 34146/2007, NCRls 33920/2007 osvedčenie o priebehu MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/28/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva: ThDr. Magdaléna Ševčíková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/18/2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Bc. Andrea Dolná
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/18/2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. V. Dolný
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/18/2007)
Notárska zápisnica č. N 77/2007, Nz 13609/2007, NCRls 13594/2007 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/18/2007)
Autorizačné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov č. 3615
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/18/2007)
Autorizačné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov č. 2735
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/18/2007)
Osvedčenie Inšpektorátu práce Košice č. 0028-IKO/2001 EZ P A E1.1
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/18/2007)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Obvodného banského úradu v Košiciach č. 1098/2002
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/18/2007)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/05365-4/CR1
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/18/2007)
Účtovná závierka za rok 2005 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2006)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch RVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2006)
Podpisový vzor: Pavol Liba, Ing. Ján Ferenci, Ing. Vladimír Dolný, Ing. Peter Bodnár, Ing. Vladimír Turzák, Ing. Aleš Missbach, Ing. Róbert Brugoš, JUDr. Vincent Oravec
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/04/2005)
Notárska zápisnica č. N 211/2005, Nz 37817/2005, NCRls 37288/2005 osvedčenie o priebehu a výsledkoch ustanovujúceho VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/04/2005)
Notárska zápisnica č. N 175/2005, Nz 31195/2005, NCRls 30777/2005 zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/04/2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/09385/2/OBS
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/04/2005)
Date of updating data in databases:  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person