Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  3703/B-Zbl

Business name: 
SHIFT, a.s.
 
Registered seat: 
Moyzesova 932/6
Bratislava-Staré Mesto 811 05
 
Identification number (IČO): 
35 956 739
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
09/29/2005
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2021)
Oznámenie o zápise do registra správcov alternatívnych investičných fondov .asice
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/21/2021)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa podľa § 4 ods. 5 vyhlášky č. 25/2004 Z. z. .asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/21/2021)
Plnomocenstvo na konanie pred registrovým súdom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/21/2021)
Úplné znenie stanov.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/21/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie - člen dozornej rady.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - predseda predstavenstva.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2020)
Splnomocnenie.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/28/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/28/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2014)
Rozhodnutie jedineho akcionara.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/09/2014)
Notarska zapisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/09/2014)
Notarska zapisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/18/2014)
Súvaha a výkaz 2011, výročná správa 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2013)
súvaha a výkaz 2012, výročná správa 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2013)
Výročná správa za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/03/2012)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/18/2009)
účtovná závierka za rok 2008, výročná správa, správa, audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/18/2009)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2009, Listina prítomných
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia 26.06.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/27/2009)
Účtovná závierka 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/27/2009)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2007)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2007)
Účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2007)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.06.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2007)
Notárska zápisnica N 118/2006, Nz 23340/2006, NCRls 23284/2006 zo dňa 13.06.2006
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/31/2007)
Listina prítomných akcionárov a ostatných osôb na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/31/2007)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2006, Listina prítomných akcionárov a ostatných osôb
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/31/2007)
Vyhlásenie o splatení vkladu spoločníka a základného imania spoločnosti z 16.12.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/22/2005)
notárska zápisnica z 25.8.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/16/2005)
podpisový vzor Ing. Martin Wiedermann, RNDr. Vladimír Wiedermann, Adriana Harrer
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2005)
živnostenský list z 12.9.2005
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/16/2005)
vyhlásenie správcu vkladu z 25.8.2005
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/16/2005)
Date of updating data in databases:  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person