Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1239/S-Zbl

Business name: 
INITIAL REALITY investičný fond s premenlivým základným imaním a. s.
 
Registered seat: 
Tajovského 3
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
54 797 594
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
07/29/2022
 
Collection of documents: 
Zakladatežská zmluva alebo zakladatežská listina.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/26/2022)
Stanovy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/26/2022)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podža osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 07/26/2022)
Rozhodnutie dozornej rady o vožbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podža stanov volené dozornou radou.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/26/2022)
podpisový vzor DR EW.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/26/2022)
podpisový vzor DR JR.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/26/2022)
podpisový vzor DR PH.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/26/2022)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/26/2022)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikatežské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísa ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/26/2022)
Date of updating data in databases:  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person