Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  163840/B-Zbl

Business name: 
Construct Technomont, s. r. o.
 
Registered seat: 
Tichá 36
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
 
Identification number (IČO): 
36 264 733
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/24/2004
 
Collection of documents: 
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ľubomír Kapel na Jaroslav Novák
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/17/2022)
Podpisový vzor konateľa Jaroslav Novák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/17/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/31/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/31/2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/10/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Eva Mihoková na Ľubomír Kapel
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/29/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/29/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Zápisnica z VZ 19.03.2010
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/24/2010)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ľubomír Kapel, Suchá nad Parnou na Ing. Eva Mihoková, Suchá nad Parnou
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/24/2010)
Konverzia vkladu spoločníka a základného imania na eurá z 25.12.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/26/2009)
Povolenie č. 010230 Európskeho hospodárskeho spoločenstva na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru, ktorá je podnikaním z 29.12.2008
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/26/2009)
Koncesná listina
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/26/2009)
Živnostenské listy
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/26/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 2.11.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/26/2009)
Podpisový vzor konateľa - Ľubomír Kapel, Suchá nad Parnou
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/08/2004)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/08/2004)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/21/2004)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/21/2004)
Vyhlásenie zakladateľa
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/21/2004)
Zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/21/2004)
Date of updating data in databases:  02/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person