Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Dr Insert No.:  96/T-Zbl

Business name: 
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám
 
Registered seat: 
220
Abrahám 925 45
 
Identification number (IČO): 
00 191 876
 
Legal form: 
Cooperative
 
Date of entry: 
01/05/1973
 
Collection of documents: 
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/17/2002)
Uznesenie z ČS 2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Záznam z rokovania ČS 29.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Výsledky volieb na ČS 02.03.2001
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Správa mandátovej komisie
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Prezenčná listina z ČS 29.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Prezenčná listina podielnikov 29.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Doklad o prevzatí pozvánky na ČS 29.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Pozvánka na ČS 29.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Podpisové vzory členov kontrolnej komisie
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Zoznam a podpisový hárok
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Sprievodný list.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2003)
Príloha k úč. závierke za r. 2002.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/02/2003)
Audítorská správa za r. 2002.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/02/2003)
Súvaha za r. 2002.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/02/2003)
Výkaz ziskov a strát za r. 2002.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/02/2003)
Prehľad peňažných tokov.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/02/2003)
Daňové priznanie za r. 2002.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/02/2003)
Zápisnica z členskej schôdze.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2003)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/29/2004)
Audítorská správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2004)
Výročná správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2004)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2004)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/29/2004)
Zápisnica z ČS 26.03.2004
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/27/2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Troják, Abrahám
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/27/2004)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/27/2004)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/27/2004)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/20/2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2005)
Audítorská správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2005)
Výročná správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2005)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/20/2005)
Pozvánka na ČS
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2005)
Prezenčná listina
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2005)
Zápisnica z ČS 08.04.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2005)
Uznesenie ČS
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2005)
Protokol o výsledku volieb
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2005)
Podpisové vzory štatutárneho orgánu družstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2005)
Podpisové vzory kontrolnej komisie
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2005)
Uznesenie ČS
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/30/2005)
Zápisnica z ČS
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/30/2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2006)
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2006)
Výročná správa k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2006)
Účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2007)
Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2007)
Výročná správa k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2007)
Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky k 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2008)
Výročná správa 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2008)
Zápisnica z ČS 16.3.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/21/2008)
Uznesenie ČS 16.3.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/21/2008)
Správa audítora o audite individuálnej účtovnej závierky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2009)
Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2009)
Výročná správa 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2009)
Zápisnica z ČS 20.03.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/21/2009)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/21/2009)
Správa o overení súladu
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2010)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2010)
Zápisnica z ČS 26.03.2010
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/14/2010)
Podpisové vzory členov predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/25/2010)
Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2011)
Výročná správa 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2011)
Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2012)
Výročná správa 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2012)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2013)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Výročná správa za rok 2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Podpisový vzor členov predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/10/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2016)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/12/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2020)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.12.2020
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/18/2021)
Správa o výsledku volieb štatutárnych orgánov a kontrolnej komisie
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/18/2021)
Stanovy družstva - kópia
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/18/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2021)
Pozvánka + doklady o prevzatí pozvánok
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/21/2021)
Prezenčná listina
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/21/2021)
Zápisnica z ČS z 11.6.2021
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/21/2021)
Uznesenie ČS z 11.6.2021
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/21/2021)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/21/2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2022)
Výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2022)
Date of updating data in databases:  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person