Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  17107/R-Zbl

Business name: 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
 
Registered seat: 
J. Palu 2/3
Nemšová 914 41
 
Identification number (IČO): 
36 682 888
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/05/2006
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2024)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/29/2023)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/29/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2023)
ÚZ spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/09/2023)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/11/2023)
ÚZ spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/15/2023)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/02/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/12/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/12/2022)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/11/2022)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/04/2022)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/04/2022)
Potvrdenie o ukončení podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/04/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2021)
Zápisnica z VZ 1.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/30/2020)
Zápisnica z VZ 2.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/30/2020)
Zápisnica z VZ 3.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/30/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2020)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/15/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2020)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/19/2020)
Úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/19/2020)
Zápisnica z VZ 25.7.2019
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/19/2020)
Zápisnica z VZ zo dna 25.10.2019
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/19/2020)
Zápisnica z VZ zo dňa 16.1.2020
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/19/2020)
Znalecký posudok Dolná Súča
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 02/19/2020)
Znalecký posudok Horná Súča
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 02/19/2020)
Znalecký posudok Skalka
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 02/19/2020)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenie ZI
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/19/2020)
Vyhlásenie o prevzati záväzku Dolná Súča
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/19/2020)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku Horná Súča
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/19/2020)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku Skalka
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/19/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/22/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/22/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2019)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/11/2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/11/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/11/2019)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/08/2019)
ÚZ spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/08/2019)
Súhlas konateľa a podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/08/2019)
Listina pritomnych
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/08/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2017)
Záložná zmluva s prílohami
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/18/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/18/2017)
Uznesenia obecných zastupiteľstiev
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/18/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/04/2017)
Uznesenia obecných zastupiteľstiev
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/04/2017)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/04/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/04/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/04/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.jpg
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/04/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2016)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/05/2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2015)
Uplne znenie Spolocenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/22/2015)
Vyhlasenie a podpisovy vzor konatela
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/22/2015)
Zapisnica z VZ s uzneseniami obecnych zastupitelstiev
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/22/2015)
Výročná správa za rok 2013.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/31/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/31/2014)
Uplne znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/26/2014)
Zapisnica VZ1.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2014)
Zapisnica VZ2.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2014)
Zapisnica VZ3.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2014)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/15/2013)
Správa auditora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2013)
Výročná správa za r. 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2013)
Účtovná závierka za r. 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2013)
Účtovná závierka za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2012)
správa nez. audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2012)
Výročná správa 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2012)
Osvedčenie o živ. oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/22/2011)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/22/2011)
Zápisnica z VZ, prez. listina
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/22/2011)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2011)
Správa nez. audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2011)
Výročná správa 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2011)
Vyhlásenie spoločníkov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/04/2011)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/04/2011)
Podpisové vzory konateľov - Ing. Pavol Kvasnica, Jozef Húserka, Ing. František Bagin
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/04/2011)
ÚZ spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/28/2010)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/28/2010)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/19/2010)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/19/2010)
Účtovná závierka za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2010)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/28/2009)
Úplné znenie spoloč.zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/28/2009)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/19/2009)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/19/2009)
Rozhodnutie konateľa
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/19/2009)
Účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2009)
Účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/13/2008)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/17/2007)
Podpisový vzor konateľa - Ing.Jozef Kristín
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/17/2007)
Podpisový vzor konateľa - Ing.Juraj Ondračka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/17/2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/03/2006)
Dodatok č. 1
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/03/2006)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/03/2006)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/21/2006)
Spoločenská zmluva
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/21/2006)
Podpisový vzor konateľa - Marián Vasko
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/21/2006)
Podpisový vzor konateľa - Pavol Bilčík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/21/2006)
Podpisový vzor konateľa - Ján Mindár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/21/2006)
Date of updating data in databases:  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person