Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  6142/B-Zbl

Business name: 
KMV BEV SK s. r. o.
 
Registered seat: 
Nádražná 534
Malacky 901 01
 
Identification number (IČO): 
31 362 681
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
12/06/1993
 
Collection of documents: 
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.1.2024
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/07/2024)
Výročná správa za rok 2022
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/26/2022)
Výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/26/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2022)
Listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/05/2022)
Plnomocenstvo.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/05/2022)
Uloženie dokumentov do zbierky listín.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/05/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/04/2022)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/27/2020)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/27/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2020)
Zapisnica z mimoriadneho valneho zhromazdenia spolocnosti.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/12/2020)
Príloha č. 14_Rozhodnutie konateľa PEPSI-COLA SR, s.r.o. o zlúčení.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/15/2019)
Príloha č. 15_Rozhodnutie konateľa KMV BEV SK s. r. o. o zlúčení.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/15/2019)
Príloha č. 3_Notárska zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti KMV BEV SK s. r. o..asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/15/2019)
Príloha č. 2_Notárska zápisnica obsahujúca rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti PEPSI-COLA SR, s.r.o..asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/15/2019)
Príloha č. 10_Plnomocenstvo na zastupovanie od PEPSI-COLA SR, s.r.o. pre ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. na účely zápisu do obchodného registra.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/15/2019)
Príloha č. 5_Plnomocenstvo na zastupovanie od KMV BEV SK s. r. o. pre ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o..asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/15/2019)
Plnomocenstvo.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/24/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/24/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/09/2018)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/09/2018)
Podpisový vzor prokuristu.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/09/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 30.6.2018
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/03/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.6.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/03/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/28/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/28/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/28/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/27/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2014)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Jakub Vítovský, zo dňa 21.5.2014
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/02/2014)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 21.5.2014
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/02/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.5.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/02/2014)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2013)
Výročná správa za rok 2010, rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2012)
Vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2012)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2009, 25.6.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2010)
Účtovná závierka 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2010)
vyhlásenie, plnomocenstvo 16.3.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/14/2009)
výročná správa 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2009)
výročná správa 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2009)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/17/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.7.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/28/2006)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/28/2006)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Josef Neumann
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/28/2006)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/28/2005)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/28/2005)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 19.9.2005
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/28/2005)
Plnomocenstvo - Mgr. Ľubomír Marek, LL.M.
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/28/2005)
rozhodnutie predstavenstva z 27.10.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2005)
Správa audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/03/2004)
Podpisový vzor - Randy Michael Pankevicz
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/03/2004)
Úplné znenie zakladteľskej listiny z 20.11.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/03/2004)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 28.1.2003, príloha k Notárskej zápisnici Nz 662/2002 z 23.12.2002.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/27/2002)
Overená kópia rozhodnutí predstavenstva z 23.12.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/27/2002)
Notárska zápisnica Nz 662/2002, príloha, plná moc, tlmočnícka doložka,
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/27/2002)
Podpisové vzory - Róbert Balheim, Michael Andrew Holmes, Eamonn Martin Murphy
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/27/2002)
Notárska zápisnica Nz 288/2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2002)
Date of updating data in databases:  05/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person