Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  12539/P-Zbl

Business name: 
FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o.
 
Registered seat: 
227
Kobyly 086 22
 
Identification number (IČO): 
36 470 287
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
12/28/2000
 
Collection of documents: 
účt. záv. 2005 + výr. správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2006)
účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2007)
účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2008)
účt. záv. 2008 + výr. správa + audit.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2009)
účt. záv. 2009 + výr. správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2010)
účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2011)
účt. záv. 2011 + výr. správa + audit.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2012)
účt. záv. 2012+výr. správa + audit
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/14/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2018)
spol.zmluva
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/14/2003)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2019)
zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.2019 o 14.00 hod..asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/25/2019)
rozhodnutie jediného spoločníka s prevzatím záväzku na peňažný vklad zo dňa 25.04.2019 o 15.00 hod..asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/25/2019)
zakladateľská listina spoločnosti v znení rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 25.04.2019.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/25/2019)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 16.05.2019.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/19/2019)
súhlas s funkciou a podpisový vzor konateľa (Procik - Repovský - Šarišský - Kminiak).asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/19/2019)
plnomocenstvo a poverenie koncipenta.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/19/2019)
spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 17.05.2019.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/19/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2020)
vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti z 20.06.2019 doručené spoločnosti 24.06.2019.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/30/2020)
zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.07.2020 .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/23/2020)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 20.11.2020.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/23/2020)
spoločenská zmluva z 22.07.2020.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/23/2020)
účt. záv. 2004 + výročná správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2005)
účt.záv. 2003+výr.správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2004)
účt.záv. 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2003)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
zápisnica z valného zhromaždenia z 10.09.2021 s listinou prítomných spoločníkov.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/21/2021)
vzdanie sa funkcie konateľa - Ing. Anton Repovský.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/21/2021)
oznam o zmene bydliska konateľa - Ing. Marek Šarišský.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/21/2021)
spoločenská zmluva v znení k 10.09.2021.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/21/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2022)
FAD - valne zhromazdenie - 2022.pdf.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/14/2022)
FAD - spolocenska zmluva - 2022.pdf.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/14/2022)
Date of updating data in databases:  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person