Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  4882/V-Zbl

Business name: 
OVERALL Slovakia, spol. s r.o.
 
Registered seat: 
Zimná 39
Spišská Nová Ves 052 01
 
Identification number (IČO): 
31 692 770
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/08/1994
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/22/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/22/2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/21/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/21/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/17/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/17/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2021)
Zakladateľská listina, úplné znenie po prijatí rozhodnutia o znížení zákl. imania, zo dňa 24.03.2021.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/31/2021)
Vyhlásenie konateľa o vklade spoločníka a o zákl. imaní, zo dňa 24.03.2021.asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/31/2021)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia val. zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/31/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/02/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/02/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/19/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2019)
úradný aktuálny výtlačok z obch.registra.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/28/2018)
úradný chronologický výtlačok z obch. registra.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/28/2018)
Zápisnica z mim.val.zhromaždenia zo dňa 21.03.2018.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/11/2018)
Zápisnica z val.zhromaždenia zo dňa 01.12.2017.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/11/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/11/2018)
Zmena zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/11/2018)
Vyhlásenie konateľa o rozsahu splatenia vkladu.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/11/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
Účtovná závierka 2012, zápis VZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2013)
Účtovná závierka 2011, Zápisnica
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2012)
Účtovná závierka 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2011)
Znalecký posudok č. 2/rok 2009
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 10/21/2010)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/21/2010)
Zmena ZL
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/21/2010)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/11/2010)
Zmena ZL
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/11/2010)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/11/2010)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/11/2010)
Plná moc
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/11/2010)
Účtovná závierka 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2010)
Zakladateľská listina - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/25/2010)
Rozhodnutie o premene MHV
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/25/2010)
Účtovná závierka 2008, zápis VZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2009)
Vyhlásenie konateľov o rozsahu splatenia vkladov
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/25/2008)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/25/2008)
Zmena ZL
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/25/2008)
Účtovná závierka 2007 + zápis z VZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2008)
ú.z. 2006 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2007)
Účtovná závierka za rok 2005 - 2x, zápisnica z VZ - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2006)
Účtovná závierka za rok 2004 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2005)
Účtovná závierka 2003 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/12/2004)
Účtovná závierka 2002 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/26/2003)
Zápisnica z VZ - 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/26/2003)
Zápisnica z VZ - 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/22/2002)
Notárska zápisnica N 302/2002, Nz 299/2002 - 1x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/17/2002)
Účtovná závierka, príloha 2001 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/17/2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny - 1x
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/17/2002)
Znalecký posudok č. 002/2002 - 1x
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 10/17/2002)
Date of updating data in databases:  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person