Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  10258/T-Zbl

Business name: 
Poľnonákup Galanta, a.s.
 
Registered seat: 
Trnavská cesta 950
Sereď 926 01
 
Identification number (IČO): 
35 789 310
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
06/02/2000
 
Collection of documents: 
Sprievodný list.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/30/2003)
Správa audítora.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2003)
Výročná správa za r. 2002.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2003)
Správa audítora o overení výročnej správy za r. 2002.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2003)
Sprievodný list.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2004)
Podpisový vzor, JUDr. Peter Mihalda.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2004)
Podpisový vzor, Terézia Szabová.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2004)
Podpisový vzor, Ing. Jolana Takácsová.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2004)
Podpisový vzor, Ing. Vendelín Adamča.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2004)
Podpisový vzor, Miroslav Szabo.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2004)
Podpisový vzor, Ing. Tibor Szabo.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2004)
Rozhodnutie akcionára.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2004)
Zápisnica z VZ 30.05.2002
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/03/2004)
Notárska zápisnica Nz 436/2002 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/03/2004)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Milan Lachkovič, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2004)
Podpisový vzor člena DR - Tomáš Zedníček, Pezinok
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2004)
Podpisový vzor predsedu DR - Ing. Peter Kompiš, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Zdenko Vraštiak, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Alfonz Čambál, Abrahám
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Vendelín Adamča, Sereď
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2004)
Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/03/2004)
Výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/03/2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/30/2005)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/30/2005)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2006)
Informácia o audite výročnej správy 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2007)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2007)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov z 1.7.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2008)
Notárska zápisnica č. N 4592/08, Nz 27388/08, NCRls 27095/08 z 26.6.2008 - Osvedčenie z MVZ + Návrh Zmluvy o zlúčení spoločností Poľnonákup Galanta, a.s., IČO: 35 789 310 a V.O.B.T. Bratislava, a.s., IČO: 35 784 814 + Návrh Stanov nástupníckej spoločnosti Poľnonákup Galanta, a.s.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/04/2008)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania z 7.8.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/26/2008)
Notárska zápisnica č. N 5869/08, Nz 33586/08, NCRls 33260/08 z 7.8.2008 - Zmluva o zlúčení Poľnonákup Galanta, a.s., IČO: 35 789 310 a V.O.B.T. Bratislava, a.s., IČO: 35 784 814 + Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti Poľnonákup Galanta a.s., IČO: 35 789 310
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/26/2008)
Informácia o audite výročnej správy 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2008)
Výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2008)
Zápisnica z MVZ 28.10.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/12/2008)
Stanovy - úplné znenie z 7.8.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/12/2008)
Dohoda akcionárov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/06/2009)
Prehlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/06/2009)
Dohoda akcionárov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/06/2009)
Prehlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/06/2009)
Notárska zápisnica N 493/09, Nz 3051/09, NCRls 3038/09 + Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/06/2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2009)
Výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2009)
Správa o overení súladu
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2010)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2010)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2010)
Dodatok správy audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/24/2011)
Výročná správa 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/24/2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/24/2011)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/25/2012)
Výročná správa za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/25/2012)
Notárska zápisnica z Valného zhromaždenia N 382/2013, Nz 21362/2013, NCRls 21781/2013
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/08/2013)
Podpisový vzor konateľa Ing. Ingrida Cziráková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/08/2013)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/08/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Zápisnica z VZ z 09.06.2014
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/16/2014)
Listina prítomných
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/16/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/11/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/11/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2014)
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/04/2013)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/04/2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/04/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/22/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2018)
Zápisnica z MVZ z 05.05.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2018)
Zápisnica z MVZ z 01.07.2014
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2018)
Notárska zápisnica N 391/2016, NZ 37591/2016, NCRls 38537/2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2018)
Úplné znenie stanov z 18.10.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/10/2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/10/2018)
Zápisnica z MVZ z 05.05.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/12/2018)
Zápisnica z MVZ z 01.07.2014
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/15/2018)
Notárska zápisnica N 391/2016, NZ 37591/2016, NCRls 38537/2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/23/2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/23/2018)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/23/2018)
Notárska zápisnica N 1740/2018, Nz 24211/2018
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/01/2018)
Pozvánka na MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/01/2018)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/01/2018)
Zoznam akcionárov
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/14/2019)
Notárska zápisnica N 21/2020, Nz 7773/2020, NCRls 7947/2020
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/30/2020)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Tibor Szabo
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/30/2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ingrida Cziráková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/30/2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Zuzana Sedmáková Szabová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/30/2020)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Terézia Szabová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/30/2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Ladislav Sedmák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/30/2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Peter Czirák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/30/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/27/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2021)
Date of updating data in databases:  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person