Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1419/V-Zbl

Business name: 
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze
 
Registered seat: 
Priemyselná 720
Strážske 072 22
 
Identification number (IČO): 
36 772 623
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
05/04/2007
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2023)
Reštančná správa.asice
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 10/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2019)
Kúpna zmluva zo dňa 1.7.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/25/2016)
Kúpna zmluva zo dňa 7.2.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/25/2016)
Znalecký posudok č. 7/2016
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 08/25/2016)
Uznesenie Okresného súdu Košice I č. k. 31K/58/2014-6402
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 02/22/2016)
Uznesenie Okresného súdu Košice I č. k. 31K/58/2014-155
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 12/02/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Stanovy spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/23/2015)
Notárska zápisnica N 970/2015, NZ 21118/2015, NCRls 21570/2015 rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/23/2015)
Podpisový vzor: JUDr. Daniel Legéň
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/23/2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2015)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 28.02.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2015)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 28.02
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2015)
Oprávnenie č. 154/3/2014 - PZ - O (OU,R,M) - Af,g,h,Bf,g,h
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/29/2014)
Oprávnenie č. 197/3/2014 - EZ - O(OU,R,M) - E1.1 - A,B
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/29/2014)
Notárska zápisnica č. N 1018/2014, Nz 59459/2014, NCRls 60350/2014 rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/29/2014)
Notárska zápisnica č. N 775/2014, Nz 38720/2014, NCRls 39475/2014 rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/21/2014)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/31/2014)
Notárska zápisnica N 760/2014, Nz 37254/2014, NCRIs 37995/2014 rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/31/2014)
Oprávnenie č. 128/3/2014-TZ-O(OU,R,M) - Ab1,b2,e Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/04/2014)
Oprávnenie č. 126/3/2014-ZZ-S,O(OU,R,M) - Aa,b Ba,b,c
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/04/2014)
Stanovy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2014)
Notárska zápisnica č. N 436/2014, NZ 28423/2014, NCRls 28974/2014 rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Vyhlásenie predstavenstva o spplatení vkladov jednotlivými upisovateľmia a o rozsahu splatenia ZI
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/07/2013)
Notárska zápisnica č. N 839/2013, Nz 29186/2013, NCRls 29760/2013 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/07/2013)
Výročná správa + vyhlásenie 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/01/2012)
Notárska zápisnica č. N 597/2012, Nz 30259/2012, NCRIs 30903/2012 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/13/2012)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/13/2012)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/20/2012)
Výročná správa + vyhlásenie 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2012)
Notárska zápisnica č. N 659/2011, Nz 58025/2011, NCRIs 59148/2011 rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/20/2012)
Notárska zápisnica č. N 938/2011, Nz 51664/2011, NCRIs 52819/2011 rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/21/2011)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/23/2011)
Výročná správa + rozhodnutie jediného akcionára + vyhlásenie 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2011)
Vyhlásenie predstavenstva
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/29/2010)
Podpisový vzor: Ing. Slavomír Takáč
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/05/2010)
Zápisnica zo zasadnutia DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/05/2010)
Notárska zápisnica N 109/2010, Nz 27552/2010, NCRIs 27993/2010 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/13/2010)
Výročná správa + správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + správa audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky + vyhlásenie 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2010)
Notárska zápisnica N 729/2010, Nz 21468/2010, NCRls 21791/2010 rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2010)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva: Mgr. Zdeněk Dvořák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/16/2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Michaela Geročová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/16/2010)
Vyhlásenie predstavenstva
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/23/2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a ZI zo slovenskej meny na menu Euro a o zmene stanov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/04/2009)
Výročná správa + vyhlásenie 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2009)
Vyhlásenie predstavenstva
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/14/2009)
Notárska zápisnica č. N 459/2007, Nz 36496/2007, NCRls 36247/2007 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/07/2008)
Výročná správa + vyhlásenie 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2008)
Notárska zápisnica č. N 423/2007, Nz 32774/2007, NCRls 32581/2007 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/02/2008)
Notárska zápisnica č. N 266/2007, Nz 21253/2007, NCRls 21143/2007 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/21/2007)
Zápisnica zo zasadnutia DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/21/2007)
Podpisový vzor: Ing. J. Tušim
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2007)
Podpisový vzor: Ing. A. Urban
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2007)
Podpisový vzor: Ing. M. Siegfried
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2007)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/20/2007)
Notárska zápisnica č. N 167/2007, Nz 12944/2007, NCRls 12996/2007 zakladateľská listina a osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/20/2007)
Notárska zápisnica č. N 215/2007, Nz 15735/2007, NCRls 15696/2007 osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/20/2007)
Podpisový vzor: Ing. J. Partila
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2007)
Zápisnica zo zasadnutia DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/20/2007)
Date of updating data in databases:  09/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person