Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  5142/V-Zbl

Business name: 
Lesy Jasov, s.r.o.
 
Registered seat: 
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
 
Identification number (IČO): 
31 695 868
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/07/1994
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2024)
Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/20/2024)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/20/2024)
Zakladateľská listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/20/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/11/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2016)
Zakladateľská listina úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/16/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/16/2015)
Vyhlásenie konateľa o splatení záväzku na nový vklad.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/16/2015)
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatneia vkladu a imania .zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/16/2015)
Vyhlásenie spoločníka - prevzatie záväzku.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/16/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/16/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/16/2014)
podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/16/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2014)
Účtovná závierka 2012, rozhodnutie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2013)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ivan Petreje
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2013)
Podpisový vzor prokuristu - doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák PhD.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/09/2013)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/09/2013)
Potvrdenie MK SR o právnej subjektivite a zaevidovaní zmeny sídla
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/09/2013)
Účtovná závierka 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/24/2012)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/12/2011)
Účtovná závierka 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2011)
Notárska zápisnica o prehlásení účastníka - N 144/2009, Nz 38547/2009, NCRIs 39118/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/19/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/26/2010)
Účtovná závierka 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2010)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/15/2010)
úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/15/2010)
podpisový vzor - Martin Štrbák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2010)
notárska zápisnica N 180/2009, Nz 55051/2009, NCRls 55702/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/21/2010)
Notárska zápisnica N 79/2008, Nz 25878/2008, NCRls 25594/2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/23/2009)
účtovná závierka 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2009)
Notárska zápisnica N 48/2008, Nz 18569/2008, NCRls 18398/2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2009)
VS, účtovná závierka 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2008)
Notárska zápisnica č. N 125/2006, Nz 31730/2005, NCRls 31648/2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/05/2007)
Výročná správa 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2007)
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2006)
ú.z. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2005)
Účtovná závierka 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2004)
Notárska zápisnica N 230/2003, Nz 47067/2003 zo dňa 12.6.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/16/2003)
Zápisnica z MVZ zo dňa 27.7.1998
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/16/2003)
Dodatok č. 1 k SZ zo dňa 29.7.1998
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/16/2003)
Podpisový vzor konateľov: Tibor Wollent, Ing. Jozef Kovalčík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/16/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person