Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  4140/B-Zbl

Business name: 
ELESKO TOKAY a. s.
 
Registered seat: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
 
Identification number (IČO): 
36 782 297
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
05/25/2007
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica N 2453/2007, Nz 16367/2007 - zo dňa 27.4.2007, súčasťou sú Stanovy zo dňa 27.4.2007
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/18/2007)
Notárska zápisnica N 128/2010, Nz 43718/2010 zo dňa 15.11.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/16/2010)
Notárska zápisnica N 4463/2008, Nz 27279/2008 zo dňa 25.6.2008
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/07/2008)
Notárska zápisnica N 59/2012, Nz 4047/2012 zo dňa 3.2.2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/07/2012)
Notárska zápisnica N 455/2010, Nz 12915/2010 zo dňa 15.4.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/26/2010)
Notárska zápisnica N 670/2012, Nz 45962/2012 - RJS zo dňa 23.11.2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/26/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2012
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/26/2012)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 27.4.2007, listina prítomných, generálne plnomocenstvo pre Mgr. Rolanda Uhrinu zo dňa 7.9.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/18/2007)
rozhodnutie jediného akcionára z 24.5.2012
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/21/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/30/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.7.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/28/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.9.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/28/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/30/2014)
Úplné znenie stanov zo dňa 23.11.2012
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/11/2012)
Úplné znenie stanov z 15.11.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/13/2011)
Úplné znenie stanov a.s. z 15.4.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/03/2010)
Úplné znenie Stanov zo dňa 25.6.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/07/2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 14.4.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/16/2009)
Úplné znenie stanov a.s. z 17.2.2012
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/20/2012)
úplné znenie stanov zo dňa 09.07.2018
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/10/2018)
Podpisové vzory - Ing. Radim Greguš, Roman Milata
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/13/2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Filip Matovič, zo dňa 27.7.2011
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/28/2011)
Podpisový vzor - Ing. Branislav Peško, p. Milan Lančarič, Splnomocnenie
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/28/2007)
Podpisový vzor - Martin Maršálek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/20/2012)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/30/2014)
Výročná správa za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 15.6.2009, účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2009)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2018)
Účtovná závierka 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2010)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2010)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2011)
účtovná závierka 2011, vyhlásenie predsedu predstavenstva z 16.8.2012, plnomocenstvo
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2012)
účtovná závierka 2012, vyhlásenie, plnomocenstvo
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/28/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/13/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/13/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/15/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/17/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/18/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/18/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2019)
__tovn_ z_vierka za rok 2015 _ __tovn_ z_vierka _ _as_ 1.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/07/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/01/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2021)
správa nezávislého audítora, výročná správa 2007, plnomocenstvo 25.6.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2008)
Správa nezávislého audítora zo dňa 30.06.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2010)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/03/2010)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/13/2011)
Plnomocenstvo z 27.7.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/21/2013)
plná moc 27.07.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/11/2012)
Plnomocenstvo zo dňa 23.07.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/08/2010)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/17/2011)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2012)
Plnomocentvo zo dňa 25.6.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/16/2009)
Plnomocenstvo pre advokátsku kanceláriu UHRINA & PARTNERS - legal advisors s.r.o. zo dňa 23.7.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/29/2009)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/22053-2/Cr1, zo dňa 14.5.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/18/2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/29584-2, zo dňa 1.7.2008
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/07/2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2010/20247-2,3,4,5,6,7,8 - zo dňa 21.4.2010
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/26/2010)
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 17.5.2007
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/18/2007)
Date of updating data in databases:  11/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person