Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Zoznam subjektov, v ktorých prebehla oprava údajov fyzických osôb (konateľov), v zmysle zákona č. 305/2013 Z.Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších predpisov a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zabezpečenia prístupu do elektronickej schránky na www.slovensko.sk

  Dátum zmeny Obchodné meno subjektu IČO Výpis Zbierka listín
6001.
28.6.2017
Kuzmány Invest, s.r.o.
46371397
Zbierka listín
6002.
28.6.2017
APLAUZ s. r. o.
46365885
Zbierka listín
6003.
28.6.2017
ALEKRA Group s. r. o.
46367128
Zbierka listín
6004.
28.6.2017
GRYNENKO s.r.o.
46363882
Zbierka listín
6005.
28.6.2017
ARVID, s. r. o.
46153187
Zbierka listín
6006.
28.6.2017
Pontón SK, s.r.o.
46140310
Zbierka listín
6007.
28.6.2017
MUDr. Eva Luptáková, s.r.o.
46379649
Zbierka listín
6008.
28.6.2017
R.K. TREND, s.r.o.
46379835
Zbierka listín
6009.
28.6.2017
Eko IT, s. r. o.
46554785
Zbierka listín
6010.
28.6.2017
Etrade24 s.r.o.
46372521
Zbierka listín
6011.
28.6.2017
UNIVERSALE s.r.o.
46556125
Zbierka listín
6012.
28.6.2017
Online marketing, s.r.o.
46557024
Zbierka listín
6013.
28.6.2017
BIOENERGIA SOĽ, spol. s r.o.
46561587
Zbierka listín
6014.
28.6.2017
Zdravotnícke pomôcky u Michaela s.r.o.
46561650
Zbierka listín
6015.
28.6.2017
HRM Health Care, s.r.o.
46562460
Zbierka listín
6016.
28.6.2017
Železiarstvo - Kutil, s.r.o.
46562648
Zbierka listín
6017.
28.6.2017
Autonova2 s.r.o.
46560378
Zbierka listín
6018.
28.6.2017
Saturn Postproduction s. r. o.
46557261
Zbierka listín
6019.
28.6.2017
KELEMEN s. r. o.
44543433
Zbierka listín
6020.
28.6.2017
TomBlock s.r.o.
44556357
Zbierka listín
6021.
28.6.2017
Nicol Real Estate s. r. o.
44558236
Zbierka listín
6022.
28.6.2017
HolBa-SK, s. r. o.
44551711
Zbierka listín
6023.
28.6.2017
ADRIAN GROUP s.r.o.
44552921
Zbierka listín
6024.
28.6.2017
SOFAX s. r. o.
44553897
Zbierka listín
6025.
28.6.2017
Redspell, s.r.o.
44554192
Zbierka listín
6026.
28.6.2017
LIFEPARK s. r. o.
44547102
Zbierka listín
6027.
28.6.2017
Chovanec - výťahy, s.r.o.
44549288
Zbierka listín
6028.
28.6.2017
MAXA REALITY s. r. o.
44548982
Zbierka listín
6029.
28.6.2017
Authority, s. r. o.
44809166
Zbierka listín
6030.
28.6.2017
DAC Invest s. r. o.
44813341
Zbierka listín
6031.
28.6.2017
NSO INVEST, spol. s r.o.
44813490
Zbierka listín
6032.
28.6.2017
LOJA, spol. s.r.o.
44827792
Zbierka listín
6033.
28.6.2017
mTrust, s. r. o.
44821425
Zbierka listín
6034.
28.6.2017
EPG.two, s.r.o.
44822642
Zbierka listín
6035.
28.6.2017
BESIP s. r. o.
45318450
Zbierka listín
6036.
28.6.2017
biznis one, investičné družstvo
45326509
Zbierka listín
6037.
28.6.2017
Gnarum, s. r. o.
45320896
Zbierka listín
6038.
28.6.2017
BIONERGY, a. s.
45322317
Zbierka listín
6039.
28.6.2017
PRO EDUCO, s.r.o.
45323135
Zbierka listín
6040.
28.6.2017
3Ex Event s.r.o.
45324697
Zbierka listín
6041.
28.6.2017
Športové kone, s.r.o.
45317046
Zbierka listín
6042.
28.6.2017
GLOBODYNE CORPORATION s. r. o.
45317496
Zbierka listín
6043.
28.6.2017
VIVIEN music s.r.o.
45317852
Zbierka listín
6044.
28.6.2017
B.B.Metals Trade s.r.o.
45318026
Zbierka listín
6045.
28.6.2017
MIRUS, spol. s r. o.
45313806
Zbierka listín
6046.
28.6.2017
E-Brand s. r. o.
44817576
Zbierka listín
6047.
28.6.2017
CL.I. s.r.o.
44818351
Zbierka listín
6048.
28.6.2017
HEXIM, s.r.o.
45575932
Zbierka listín
6049.
28.6.2017
Dataprotekt, s. r. o.
45572291
Zbierka listín
6050.
28.6.2017
Economic M s.r.o.
45573450
Zbierka listín
6051.
28.6.2017
Cypronia s.r.o.
45562725
Zbierka listín
6052.
28.6.2017
SLOVAKIA STEELS s. r. o.
45562881
Zbierka listín
6053.
28.6.2017
EXPOTRUBIE M, s. r. o.
45564582
Zbierka listín
6054.
28.6.2017
Metmax s. r. o.
45564990
Zbierka listín
6055.
28.6.2017
GOLDEN DROP, s.r.o.
45916152
Zbierka listín
6056.
28.6.2017
FIWE s.r.o.
45576343
Zbierka listín
6057.
28.6.2017
BG Stav, s. r. o.
45577218
Zbierka listín
6058.
28.6.2017
MŽ-ALKOTRANSEXPRESS-EU s.r.o.
45917639
Zbierka listín
6059.
28.6.2017
Moodi s.r.o.
45917973
Zbierka listín
6060.
28.6.2017
PROGRES24, s. r. o.
45929530
Zbierka listín
6061.
28.6.2017
OMNIPUBLIC CONSULTING a. s.
44828284
Zbierka listín
6062.
28.6.2017
ANTI s.r.o.
46124730
Zbierka listín
6063.
28.6.2017
DTS SHARE k. s.
46131311
Zbierka listín
6064.
28.6.2017
AgroTrade Invest s.r.o.
46132368
Zbierka listín
6065.
28.6.2017
LSF s.r.o.
36806404
Zbierka listín
6066.
28.6.2017
AH production, s.r.o.
36806951
Zbierka listín
6067.
28.6.2017
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
Zbierka listín
6068.
28.6.2017
Manatt s.r.o.
43780229
Zbierka listín
6069.
28.6.2017
NOLIS, s.r.o.
43782078
Zbierka listín
6070.
28.6.2017
FIMAJONIK, spol. s r.o.
43783228
Zbierka listín
6071.
28.6.2017
Chem-Tech Slovakia s.r.o.
43789501
Zbierka listín
6072.
28.6.2017
FEROMETAL PREŠOV s.r.o.
43789633
Zbierka listín
6073.
28.6.2017
EU - CTM & IBAU spol. s r.o.
43793380
Zbierka listín
6074.
28.6.2017
AKIRAM, s.r.o.
43790534
Zbierka listín
6075.
28.6.2017
ARTKE s.r.o.
43791760
Zbierka listín
6076.
28.6.2017
wohnen s.r.o.
43791964
Zbierka listín
6077.
28.6.2017
OMURA s. r. o.
43792073
Zbierka listín
6078.
28.6.2017
HOTEL ROJA, s. r. o.
43795005
Zbierka listín
6079.
28.6.2017
CB construct, s.r.o.
43795781
Zbierka listín
6080.
28.6.2017
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS, s.r.o.
43796788
Zbierka listín
6081.
28.6.2017
WELLFREE, a.s.
43797695
Zbierka listín
6082.
28.6.2017
Komalux s.r.o.
43797709
Zbierka listín
6083.
28.6.2017
AUDY, s. r. o.
44056184
Zbierka listín
6084.
28.6.2017
Trusty Trucking, s.r.o.
43802826
Zbierka listín
6085.
28.6.2017
A.G.J. s.r.o.
43802931
Zbierka listín
6086.
28.6.2017
LINAK Slovakia s.r.o.
43801234
Zbierka listín
6087.
28.6.2017
INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.
36807427
Zbierka listín
6088.
28.6.2017
BEM REAL, s.r.o.
43799612
Zbierka listín
6089.
28.6.2017
Elitrans, s. r. o.
44058811
Zbierka listín
6090.
28.6.2017
ADUSPLUS s.r.o.
44059108
Zbierka listín
6091.
28.6.2017
BRAMAR s.r.o.
44070055
Zbierka listín
6092.
28.6.2017
BizPartner Group, s.r.o.
44071019
Zbierka listín
6093.
28.6.2017
KONEKT-REALITY, s. r. o.
44072911
Zbierka listín
6094.
28.6.2017
RB REALITY, s. r. o.
44073976
Zbierka listín
6095.
28.6.2017
FITEXTRA s.r.o.
44357184
Zbierka listín
6096.
28.6.2017
C4P, s. r. o.
44062427
Zbierka listín
6097.
28.6.2017
POS-STAV spol. s r. o.
44062681
Zbierka listín
6098.
28.6.2017
Allfin Real, s. r. o.
44355165
Zbierka listín
6099.
28.6.2017
SILVANA, s.r.o.
44355238
Zbierka listín
6100.
28.6.2017
La Fiamma, spol. s r. o.
44363435
Zbierka listín
6101.
28.6.2017
ATENAUR, s.r.o.
44367163
Zbierka listín
6102.
28.6.2017
IGRI, s.r.o.
44359535
Zbierka listín
6103.
28.6.2017
G&F Development, s. r. o.
44368461
Zbierka listín
6104.
28.6.2017
ISSA, spol. s r.o.
36408204
Zbierka listín
6105.
28.6.2017
EMIS-EM, s.r.o.
36408336
Zbierka listín
6106.
28.6.2017
SOLEIL, s.r.o.
36480339
Zbierka listín
6107.
28.6.2017
PROREZ, s.r.o.
36480401
Zbierka listín
6108.
28.6.2017
Domáci majster, Urob si sám PAOLMAK, s.r.o.
36481122
Zbierka listín
6109.
28.6.2017
DOLCE VITA ŠARIŠ, s.r.o.
36481203
Zbierka listín
6110.
28.6.2017
KDS SBD Stropkov spol. s r.o.
36482005
Zbierka listín
6111.
28.6.2017
Profi Golf, s.r.o.
36484601
Zbierka listín
6112.
28.6.2017
KRYŠTÁL Prešov, s.r.o.
36481564
Zbierka listín
6113.
28.6.2017
PHOENIX CAFE, s.r.o.
36481769
Zbierka listín
6114.
28.6.2017
AQUAPARK Poprad, s.r.o.
36482609
Zbierka listín
6115.
28.6.2017
BON - M, spol. s r.o.
36557021
Zbierka listín
6116.
28.6.2017
D&K&P s.r.o.
36557625
Zbierka listín
6117.
28.6.2017
M-PWR, s.r.o.
36558729
Zbierka listín
6118.
28.6.2017
KADAKO - SK, s.r.o.
36484920
Zbierka listín
6119.
28.6.2017
Animus, s.r.o.
36635057
Zbierka listín
6120.
28.6.2017
MONTI+, s.r.o.
36635235
Zbierka listín
6121.
28.6.2017
Eea system, s.r.o.
36636037
Zbierka listín
6122.
28.6.2017
LESTRADE s.r.o.
36636096
Zbierka listín
6123.
28.6.2017
N a N s.r.o.
36636185
Zbierka listín
6124.
28.6.2017
MUDr. ŠIDLOVÁ, s.r.o.
36636941
Zbierka listín
6125.
28.6.2017
MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.
36637190
Zbierka listín
6126.
28.6.2017
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o.
36716871
Zbierka listín
6127.
28.6.2017
O. K. AUTOŠKOLA, s.r.o.
36717126
Zbierka listín
6128.
28.6.2017
TETRA SK s.r.o.
36717282
Zbierka listín
6129.
28.6.2017
JAGMAR s.r.o.
36717291
Zbierka listín
6130.
28.6.2017
LAMAZ s.r.o.
36717371
Zbierka listín
6131.
28.6.2017
KOMIOS, s.r.o.
36718076
Zbierka listín
6132.
28.6.2017
MEDI Help, s.r.o.
36635499
Zbierka listín
6133.
28.6.2017
Lekáreň v nemocnici s.r.o.
36637882
Zbierka listín
6134.
28.6.2017
BB-Invest a.s.
36638579
Zbierka listín
6135.
28.6.2017
BOŘUTMONT, s.r.o.
36638587
Zbierka listín
6136.
28.6.2017
DM - THERM, s.r.o.
36718467
Zbierka listín
6137.
28.6.2017
EASYCONSTRUCT s.r.o.
36716421
Zbierka listín
6138.
28.6.2017
COSTEX INVESTMENT, s.r.o.
36796433
Zbierka listín
6139.
28.6.2017
Gas Solutions SK s.r.o. "v likvidácii"
36796735
Zbierka listín
6140.
28.6.2017
WITKOVSKA REALITY, s.r.o.
36796824
Zbierka listín
6141.
28.6.2017
LR clever, s.r.o.
36796905
Zbierka listín
6142.
28.6.2017
BTSOFT, s.r.o.
36796972
Zbierka listín
6143.
28.6.2017
TIMES PR, s.r.o.
36798746
Zbierka listín
6144.
28.6.2017
Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
36797952
Zbierka listín
6145.
28.6.2017
GLASS INVEST SLOVAKIA s.r.o.
36798118
Zbierka listín
6146.
28.6.2017
KA-MA, s.r.o.
36798321
Zbierka listín
6147.
28.6.2017
INTERSTAV PP, s.r.o.
36716791
Zbierka listín
6148.
28.6.2017
m-stav Plus, s.r.o.
36798827
Zbierka listín
6149.
28.6.2017
APARTMÁNY TORYSA s.r.o.
36801062
Zbierka listín
6150.
28.6.2017
MAVAMA s.r.o.
36800139
Zbierka listín
6151.
28.6.2017
HR2, s.r.o.
36800708
Zbierka listín
6152.
28.6.2017
MNÍCH, s. r. o.
36800759
Zbierka listín
6153.
28.6.2017
MANEY Consulting, s.r.o.
36800783
Zbierka listín
6154.
28.6.2017
AGREXIM, s.r.o.
43771530
Zbierka listín
6155.
28.6.2017
Banstav s.r.o.
43771629
Zbierka listín
6156.
28.6.2017
VEGA Technologies, s.r.o.
43764355
Zbierka listín
6157.
28.6.2017
STAVKONZULTA spol. s r.o.
43764363
Zbierka listín
6158.
28.6.2017
MARRIMCOM, s.r.o.
43766463
Zbierka listín
6159.
28.6.2017
POLNOMAX , s.r.o.
43768199
Zbierka listín
6160.
28.6.2017
WISS SLOVAKIA s. r. o.
43768610
Zbierka listín
6161.
28.6.2017
IMMO REAL ESTATE, spol. s r.o.
43770223
Zbierka listín
6162.
28.6.2017
Energis, s.r.o.
43770461
Zbierka listín
6163.
28.6.2017
BAKSTOL, s.r.o.
44038003
Zbierka listín
6164.
28.6.2017
aquAmax, s.r.o.
43772170
Zbierka listín
6165.
28.6.2017
ARAK Consulting s.r.o.
43773052
Zbierka listín
6166.
28.6.2017
ADUSPHARM s.r.o.
43775608
Zbierka listín
6167.
28.6.2017
AZIASLOVMED, s.r.o.
43776477
Zbierka listín
6168.
28.6.2017
Too_LUCKY*BASS_tardZ s. r. o.
44037651
Zbierka listín
6169.
28.6.2017
EASTERN EUROPEAN TRADE s.r.o.
44038747
Zbierka listín
6170.
28.6.2017
BAULO s. r. o.
44041560
Zbierka listín
6171.
28.6.2017
EKO Trip, s.r.o.
44043325
Zbierka listín
6172.
28.6.2017
Novooptik a.s.
44043341
Zbierka listín
6173.
28.6.2017
GAPASTAV, s.r.o.
44054084
Zbierka listín
6174.
28.6.2017
Krošláková, s.r.o.
44341181
Zbierka listín
6175.
28.6.2017
HADARM s. r. o.
44333498
Zbierka listín
6176.
28.6.2017
BIBOŠ, s. r. o.
44339437
Zbierka listín
6177.
28.6.2017
CITY5REPUBLIC s. r. o.
44336268
Zbierka listín
6178.
28.6.2017
Central European Education Institute s.r.o.
44055129
Zbierka listín
6179.
28.6.2017
Direct Real Office s. r. o.
44052421
Zbierka listín
6180.
28.6.2017
EM.SKY s. r. o.
44050721
Zbierka listín
6181.
28.6.2017
RK Active, spol. s r. o.
44051026
Zbierka listín
6182.
28.6.2017
Škola plus s. r. o.
44049447
Zbierka listín
6183.
28.6.2017
I+J EXPRES, s. r. o.
44049463
Zbierka listín
6184.
28.6.2017
Hans & Iby, s.r.o.
44051727
Zbierka listín
6185.
28.6.2017
MEDIAL TV, s. r. o.
44040504
Zbierka listín
6186.
28.6.2017
Púchov servis s. r. o.
44040610
Zbierka listín
6187.
28.6.2017
WAVE LINE s. r. o.
44047126
Zbierka listín
6188.
28.6.2017
Viadem, spol. s r. o.
44350660
Zbierka listín
6189.
28.6.2017
ALCHEM spol. s r.o.
31424317
Zbierka listín
6190.
28.6.2017
FROP a. s.
31424651
Zbierka listín
6191.
28.6.2017
ROTAS spol. s r.o.
31424121
Zbierka listín
6192.
28.6.2017
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
Zbierka listín
6193.
28.6.2017
C A R T E CH, spol. s r.o.
31426760
Zbierka listín
6194.
28.6.2017
PROFI V+K s.r.o.
31427103
Zbierka listín
6195.
28.6.2017
KNOSS s.r.o.
31427162
Zbierka listín
6196.
28.6.2017
TOVOCHEM spol. s r.o.
31428045
Zbierka listín
6197.
28.6.2017
K T S, spol. s r.o.
31428495
Zbierka listín
6198.
28.6.2017
MAKONA-SLOVAKIA, s r.o.
31433863
Zbierka listín
6199.
28.6.2017
"ArRea s.r.o."
31432182
Zbierka listín
6200.
28.6.2017
HUFI spol.s r.o.
31430961
Zbierka listín
6201.
28.6.2017
TOMI, s.r.o.
31434304
Zbierka listín
6202.
28.6.2017
PETROSPOL spol. s r. o. Galanta
31432760
Zbierka listín
6203.
28.6.2017
BIOLAB s.r.o.
31438385
Zbierka listín
6204.
28.6.2017
LUX - PROENT, v.o.s.
31437133
Zbierka listín
6205.
28.6.2017
K. L. K. spol. s r. o.
31437656
Zbierka listín
6206.
28.6.2017
Elttras spol. s r.o.
31439764
Zbierka listín
6207.
28.6.2017
ADC, spol. s r.o.
31439021
Zbierka listín
6208.
28.6.2017
QINTEX s.r.o.
31441297
Zbierka listín
6209.
28.6.2017
EKOFERM s.r.o.
31441998
Zbierka listín
6210.
28.6.2017
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
31443443
Zbierka listín
6211.
28.6.2017
SWEDAC - K and Sz, s.r.o.
31442391
Zbierka listín
6212.
28.6.2017
Limbašské vinohradnícke družstvo
31444610
Zbierka listín
6213.
28.6.2017
AGREX, spol. s r. o.
31444962
Zbierka listín
6214.
28.6.2017
MEVETO, spol. s r.o.
31445047
Zbierka listín
6215.
28.6.2017
FEROTECH SLOVAKIA s.r.o.
31443974
Zbierka listín
6216.
28.6.2017
TATRA TRADE, spol. s r.o.
31574734
Zbierka listín
6217.
28.6.2017
AGROMAT, s.r.o.
31579663
Zbierka listín
6218.
28.6.2017
DOXX RESTAURANT, s. r. o.
31579060
Zbierka listín
6219.
28.6.2017
Kartík a spol. s r.o.
31577288
Zbierka listín
6220.
28.6.2017
HERTHA, spol. s r.o.
31577415
Zbierka listín
6221.
28.6.2017
MAKYTA, akciová spoločnosť, skrátene MAKYTA a.s.
31599168
Zbierka listín
6222.
28.6.2017
Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
31599613
Zbierka listín
6223.
28.6.2017
AGROCOM s.r.o.
31599672
Zbierka listín
6224.
28.6.2017
DARJA spol. s r.o.
31597181
Zbierka listín
6225.
28.6.2017
ELEKTRO MM, s.r.o.
36642002
Zbierka listín
6226.
28.6.2017
Movagroup, s.r.o.
36642061
Zbierka listín
6227.
28.6.2017
Bella-reál s.r.o.
36642134
Zbierka listín
6228.
28.6.2017
AUTOGRENDA-AG, s.r.o.
36642185
Zbierka listín
6229.
28.6.2017
SALVUSDENT spol. s r.o.
36642436
Zbierka listín
6230.
28.6.2017
DOMAPET, s.r.o.
36641871
Zbierka listín
6231.
28.6.2017
Quality Partners s.r.o.
36565598
Zbierka listín
6232.
28.6.2017
SOLENODON s.r.o.
36639109
Zbierka listín
6233.
28.6.2017
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
Zbierka listín
6234.
28.6.2017
NIGOL s.r.o.
36720925
Zbierka listín
6235.
28.6.2017
SATURNUS, s.r.o.
36722022
Zbierka listín
6236.
28.6.2017
WALL&JUST, s.r.o.
36724327
Zbierka listín
6237.
28.6.2017
Interportfolio s.r.o.
36723487
Zbierka listín
6238.
28.6.2017
Mc. Farlow Group spol. s r.o.
36722472
Zbierka listín
6239.
28.6.2017
advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.
36722758
Zbierka listín
6240.
28.6.2017
1. energetická, s.r.o.
36722278
Zbierka listín
6241.
28.6.2017
Prezent a Vizual, s.r.o.
36803171
Zbierka listín
6242.
28.6.2017
ENZO TRANS s.r.o.
36803308
Zbierka listín
6243.
28.6.2017
B&N, spol. s r.o.
36803375
Zbierka listín
6244.
28.6.2017
DERMATO CONSULT, s.r.o.
36802301
Zbierka listín
6245.
28.6.2017
FACT, s.r.o.
36802662
Zbierka listín
6246.
28.6.2017
ERIDANUS Tabaco s.r.o.
36726150
Zbierka listín
6247.
28.6.2017
CYKLO 1, s.r.o.
36725404
Zbierka listín
6248.
28.6.2017
SP TRANSIT SLOVAKIA s.r.o.
36724971
Zbierka listín
6249.
28.6.2017
Ateliér kreatívnej fotografie a designu ARAMIS, s.r.o.
36725064
Zbierka listín
6250.
28.6.2017
IQ CAPITAL, s.r.o.
36725111
Zbierka listín
6251.
28.6.2017
Hypertech, s.r.o.
36724688
Zbierka listín
6252.
28.6.2017
DUOTRADE, s.r.o.
36805271
Zbierka listín
6253.
28.6.2017
ZERO PRODUCTION s.r.o.
36804193
Zbierka listín
6254.
28.6.2017
PPP INVEST s.r.o.
36804363
Zbierka listín
6255.
28.6.2017
COFFEE TOUCH, s. r. o.
36804550
Zbierka listín
6256.
28.6.2017
Bory Mall Funding, a.s.
36804711
Zbierka listín
6257.
28.6.2017
Rent GRJ, s.r.o.
36804738
Zbierka listín
6258.
28.6.2017
CERAGEM Trenčín s.r.o.
36805874
Zbierka listín
6259.
28.6.2017
EURO TRADE AM, s. r. o.
36805637
Zbierka listín
6260.
28.6.2017
KP MAX, s.r.o.
36413844
Zbierka listín
6261.
28.6.2017
BUILD SERVICE, s.r.o.
36413968
Zbierka listín
6262.
28.6.2017
ECPU, s. r. o.
44400772
Zbierka listín
6263.
28.6.2017
MAXBAG s. r. o.
44394306
Zbierka listín
6264.
28.6.2017
RENOMAL TATRY, s.r.o.
36485713
Zbierka listín
6265.
28.6.2017
Chemkostav Humenné, a.s.
36485802
Zbierka listín
6266.
28.6.2017
SVOMEX, spol. s r.o.
36485993
Zbierka listín
6267.
28.6.2017
AGRO - VŠP, s.r.o.
36489549
Zbierka listín
6268.
28.6.2017
F. A. GROUP s.r.o.
36487023
Zbierka listín
6269.
28.6.2017
MART SYSTEM s.r.o.
36488135
Zbierka listín
6270.
28.6.2017
LEDAP s.r.o.
36491896
Zbierka listín
6271.
28.6.2017
GEHA Trade s.r.o.
36493716
Zbierka listín
6272.
28.6.2017
SKLOCENTRUM - JUMART, s.r.o.
36494607
Zbierka listín
6273.
28.6.2017
LEANZ spol. s r.o.
36569062
Zbierka listín
6274.
28.6.2017
BEDEKO, s.r.o.
43938230
Zbierka listín
6275.
28.6.2017
Puzzle s.r.o.
36495221
Zbierka listín
6276.
28.6.2017
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o.
36495336
Zbierka listín
6277.
28.6.2017
JP Group, s.r.o.
36495425
Zbierka listín
6278.
28.6.2017
DOLIHOR, s.r.o.
36649066
Zbierka listín
6279.
28.6.2017
EAT EUROAUDIOTEAM s.r.o.
36649139
Zbierka listín
6280.
28.6.2017
Kremzdrav s.r.o.
36646474
Zbierka listín
6281.
28.6.2017
COBO, s.r.o.
36648281
Zbierka listín
6282.
28.6.2017
SPORT BUILDING, s.r.o.
36648337
Zbierka listín
6283.
28.6.2017
SOLID STONE s.r.o.
36648710
Zbierka listín
6284.
28.6.2017
AL - MONT, s.r.o.
36571369
Zbierka listín
6285.
28.6.2017
MULTI AV FORM s.r.o.
36571717
Zbierka listín
6286.
28.6.2017
NERA S, s.r.o.
36645044
Zbierka listín
6287.
28.6.2017
MANUFACTURING + MOUNTING, s.r.o.
36645117
Zbierka listín
6288.
28.6.2017
A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.
36646601
Zbierka listín
6289.
28.6.2017
ADELEK, s.r.o.
36646911
Zbierka listín
6290.
28.6.2017
ILLICHMAN SK, s.r.o.
36647837
Zbierka listín
6291.
28.6.2017
MATúz consulting, s.r.o.
36648141
Zbierka listín
6292.
28.6.2017
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
Zbierka listín
6293.
28.6.2017
MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.
36645257
Zbierka listín
6294.
28.6.2017
OPTIMA bytové domy a.s.
36645800
Zbierka listín
6295.
28.6.2017
Né.Com s.r.o.
36645885
Zbierka listín
6296.
28.6.2017
H.P.S. (highland printing services) spol. s r. o.
36646253
Zbierka listín
6297.
28.6.2017
ADMI SPORT s.r.o.
36646342
Zbierka listín
6298.
28.6.2017
DS AUTO, s.r.o.
36569691
Zbierka listín
6299.
28.6.2017
SUCHNO s. r. o.
36726664
Zbierka listín
6300.
28.6.2017
FORTUNATTA s. r. o.
36726320
Zbierka listín
6301.
28.6.2017
MIKUŠA s.r.o.
36650170
Zbierka listín
6302.
28.6.2017
Auto Trio Slovakia s.r.o.
36726184
Zbierka listín
6303.
28.6.2017
WUUT s.r.o.
36726931
Zbierka listín
6304.
28.6.2017
JADRANY s.r.o.
36727008
Zbierka listín
6305.
28.6.2017
PWS s.r.o.
36727237
Zbierka listín
6306.
28.6.2017
Med Prax, s.r.o.
36727253
Zbierka listín
6307.
28.6.2017
GM-J, spol. s r.o.
36727393
Zbierka listín
6308.
28.6.2017
SAYA TEAM s.r.o.
36727563
Zbierka listín
6309.
28.6.2017
RDV, s.r.o.
36727580
Zbierka listín
6310.
28.6.2017
BABLOS s.r.o.
36727709
Zbierka listín
6311.
28.6.2017
MM creative, s.r.o.
36730041
Zbierka listín
6312.
28.6.2017
Sayonara Group s.r.o.
36730246
Zbierka listín
6313.
28.6.2017
SOKK DEVELOPMENT s.r.o.
36730335
Zbierka listín
6314.
28.6.2017
PRVÁ SLOVENSKO-ČESKÁ, s.r.o.
36728845
Zbierka listín
6315.
28.6.2017
M-Frame, s. r. o.
36729531
Zbierka listín
6316.
28.6.2017
Avea, a. s.
36808784
Zbierka listín
6317.
28.6.2017
CONSULTING-EDUCATION, s.r.o.
36808911
Zbierka listín
6318.
28.6.2017
Myto Lodge, s.r.o.
36809519
Zbierka listín
6319.
28.6.2017
Mediqa s. r. o.
36810061
Zbierka listín
6320.
28.6.2017
ATECO Slovakia, s.r.o.
36730963
Zbierka listín
6321.
28.6.2017
PROGRESS PARTNERS, s.r.o.
36731382
Zbierka listín
6322.
28.6.2017
LEXMAN, s. r. o.
36810657
Zbierka listín
6323.
28.6.2017
SLOVAK FINANCE s.r.o.
36810932
Zbierka listín
6324.
28.6.2017
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
Zbierka listín
6325.
28.6.2017
Ladislav Varga, s.r.o.
36812960
Zbierka listín
6326.
28.6.2017
MN DOS, s. r. o.
36813354
Zbierka listín
6327.
28.6.2017
Sant-Stone Slovakia s.r.o.
36813427
Zbierka listín
6328.
28.6.2017
Jaga Trade s.r.o.
36813541
Zbierka listín
6329.
28.6.2017
APAR, s.r.o.
36812048
Zbierka listín
6330.
28.6.2017
GARLEN s.r.o.
36812200
Zbierka listín
6331.
28.6.2017
TRIUMF. BV s.r.o.
36812391
Zbierka listín
6332.
28.6.2017
Kabel Bau s. r. o.
43815413
Zbierka listín
6333.
28.6.2017
Aurinor s. r. o.
43805752
Zbierka listín
6334.
28.6.2017
atelier.doc, s. r. o.
43809537
Zbierka listín
6335.
28.6.2017
SWISSBULL & PARTNERS, spol. s r.o.
43811256
Zbierka listín
6336.
28.6.2017
AURE, spol. s r. o.
44075839
Zbierka listín
6337.
28.6.2017
MIXCOLOR, spol. s r.o.
43821090
Zbierka listín
6338.
28.6.2017
DAM Properties s.r.o.
43823203
Zbierka listín
6339.
28.6.2017
eReR car, s. r. o.
44086296
Zbierka listín
6340.
28.6.2017
INTERKLINIK SPA s. r. o.
44086563
Zbierka listín
6341.
28.6.2017
LORIMAX s. r. o.
44087918
Zbierka listín
6342.
28.6.2017
J.T.G.M., s. r. o.
44081413
Zbierka listín
6343.
28.6.2017
BOLT GROUP, a.s.
44082398
Zbierka listín
6344.
28.6.2017
ALPHA4 s.r.o.
44082525
Zbierka listín
6345.
28.6.2017
Mytikas s.r.o.
44090021
Zbierka listín
6346.
28.6.2017
HOSS, s.r.o.
44078731
Zbierka listín
6347.
28.6.2017
MATIR, s.r.o.
44079575
Zbierka listín
6348.
28.6.2017
Gemerbau s.r.o.
44092261
Zbierka listín
6349.
28.6.2017
Ace Hi s. r. o.
44391927
Zbierka listín
6350.
28.6.2017
Connect Media s. r. o.
44378696
Zbierka listín
6351.
28.6.2017
ANER HAUS s. r. o.
44387849
Zbierka listín
6352.
28.6.2017
QC - TEAM, s. r. o.
44098243
Zbierka listín
6353.
28.6.2017
Emelproject s.r.o.
44099550
Zbierka listín
6354.
28.6.2017
SUNNY RESIDENCE s. r. o.
44095872
Zbierka listín
6355.
28.6.2017
ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.
36864455
Zbierka listín
6356.
28.6.2017
Maruska, s. r. o.
36865109
Zbierka listín
6357.
28.6.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
36865265
Zbierka listín
6358.
28.6.2017
Sportportal, s. r. o.
36865389
Zbierka listín
6359.
28.6.2017
AGRO BORKOV, s.r.o.
36865419
Zbierka listín
6360.
28.6.2017
WERNER & ANGER, s. r. o.
36865435
Zbierka listín
6361.
28.6.2017
B-5, s.r.o.
36861090
Zbierka listín
6362.
28.6.2017
KAPI & Co. s. r. o.
36861791
Zbierka listín
6363.
28.6.2017
ATELIÉR AUaI s.r.o.
36861936
Zbierka listín
6364.
28.6.2017
PROFI TECHNOLOGIES s. r. o.
36862690
Zbierka listín
6365.
28.6.2017
Residence 23, s. r. o.
36862878
Zbierka listín
6366.
28.6.2017
Monte Regis legal s.r.o.
36862886
Zbierka listín
6367.
28.6.2017
NEEL s.r.o.
36863718
Zbierka listín
6368.
28.6.2017
Good Fellaz production s.r.o.
36700754
Zbierka listín
6369.
28.6.2017
CLINIC s.r.o.
36783234
Zbierka listín
6370.
28.6.2017
PEMASS s.r.o.
36782742
Zbierka listín
6371.
28.6.2017
PANDA - ázijské bistro, s.r.o.
36782149
Zbierka listín
6372.
28.6.2017
Oxywater Slovakia, s.r.o.
36781908
Zbierka listín
6373.
28.6.2017
GREBEN s.r.o.
36781975
Zbierka listín
6374.
28.6.2017
MP Food s.r.o.
36781061
Zbierka listín
6375.
28.6.2017
ISIAH, s.r.o.
36780375
Zbierka listín
6376.
28.6.2017
Záchranná služba Bratislava, s.r.o.
36780600
Zbierka listín
6377.
28.6.2017
VINTA, s.r.o.
36619833
Zbierka listín
6378.
28.6.2017
ADESIS s.r.o.
36618781
Zbierka listín
6379.
28.6.2017
Podnik výroby a služieb Halič, s.r.o.
36620912
Zbierka listín
6380.
28.6.2017
Arabské kone Slovenska - družstvo
36699501
Zbierka listín
6381.
28.6.2017
PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o.
36697630
Zbierka listín
6382.
28.6.2017
E-M Slovakia, s.r.o.
36699438
Zbierka listín
6383.
28.6.2017
Fin Partner, s.r.o.
36699110
Zbierka listín
6384.
28.6.2017
Omnicom Media Group, s.r.o.
36699152
Zbierka listín
6385.
28.6.2017
KOHOS, s.r.o.
36701033
Zbierka listín
6386.
28.6.2017
ZeteL s.r.o.
36701050
Zbierka listín
6387.
28.6.2017
VIGO SK s.r.o.
36701289
Zbierka listín
6388.
28.6.2017
DETAS s.r.o.
36701513
Zbierka listín
6389.
28.6.2017
ZEA Lekáreň s.r.o.
36701572
Zbierka listín
6390.
28.6.2017
NADALL s.r.o.
36702226
Zbierka listín
6391.
28.6.2017
METRAS, s.r.o.
36702463
Zbierka listín
6392.
28.6.2017
HKS, s.r.o.
36702731
Zbierka listín
6393.
28.6.2017
Hurican Slovakia, s. r. o.
43973868
Zbierka listín
6394.
28.6.2017
FLEXI REAL TREND, s. r. o.
43978924
Zbierka listín
6395.
28.6.2017
Layla, s.r.o.
36866318
Zbierka listín
6396.
28.6.2017
Finance expert, spol. s r. o.
43981003
Zbierka listín
6397.
28.6.2017
SIMA Finance s. r. o.
44267291
Zbierka listín
6398.
28.6.2017
ART-Design Plus, s.r.o.
43993991
Zbierka listín
6399.
28.6.2017
EUROPA glass, s.r.o.
44264879
Zbierka listín
6400.
28.6.2017
ARISS architects, s.r.o.
44265328
Zbierka listín
6401.
28.6.2017
RONY MD, spol. s r.o.
43991602
Zbierka listín
6402.
28.6.2017
Euro Finance Slovakia, s. r. o.
43993401
Zbierka listín
6403.
28.6.2017
MITAX Consulting s. r. o.
43993435
Zbierka listín
6404.
28.6.2017
LUMC s.r.o.
44273347
Zbierka listín
6405.
28.6.2017
TOP MANAGEMENT ARTTRADING s. r. o.
44273789
Zbierka listín
6406.
28.6.2017
Autoškola 4 you s. r. o.
44275323
Zbierka listín
6407.
28.6.2017
FOR - GAZ s.r.o.
44270402
Zbierka listín
6408.
28.6.2017
ENERGOEKOFINANC s.r.o.
44268106
Zbierka listín
6409.
28.6.2017
Euro Data SK, a. s.
44271875
Zbierka listín
6410.
28.6.2017
BB HEATING s.r.o.
44277113
Zbierka listín
6411.
28.6.2017
LKW - export s. r. o.
44277237
Zbierka listín
6412.
28.6.2017
Ortomedika, s.r.o.
44278608
Zbierka listín
6413.
28.6.2017
Scout, s. r. o.
44282346
Zbierka listín
6414.
28.6.2017
Autoservis RMK, s. r. o.
44283172
Zbierka listín
6415.
28.6.2017
MsHK Žilina, a.s.
36387193
Zbierka listín
6416.
28.6.2017
OPAL - FYTOS, s.r.o.
36458473
Zbierka listín
6417.
28.6.2017
CIAMPOR plus, s.r.o.
36458490
Zbierka listín
6418.
28.6.2017
LINGUA SPIRIT, s.r.o.
36459631
Zbierka listín
6419.
28.6.2017
Sešet, v.o.s.
36459194
Zbierka listín
6420.
28.6.2017
Next Level, s.r.o.
36693804
Zbierka listín
6421.
28.6.2017
I.K.M.G, s.r.o.
36693910
Zbierka listín
6422.
28.6.2017
MEZZO TRADE s.r.o.
36694118
Zbierka listín
6423.
28.6.2017
BS group, s.r.o.
36692778
Zbierka listín
6424.
28.6.2017
TECHNET, s.r.o.
36614572
Zbierka listín
6425.
28.6.2017
JASNA DESIGN, s.r.o.
36614718
Zbierka listín
6426.
28.6.2017
HERDAL, s.r.o.
36615218
Zbierka listín
6427.
28.6.2017
DENEM, s.r.o.
36692191
Zbierka listín
6428.
28.6.2017
SLOVWAGAS s.r.o.
36692425
Zbierka listín
6429.
28.6.2017
Babel s.r.o.
36613304
Zbierka listín
6430.
28.6.2017
EUROLAND PROPERTIES a.s.
36613401
Zbierka listín
6431.
28.6.2017
ABOCO s.r.o.
36613436
Zbierka listín
6432.
28.6.2017
VISIONE interiors, s.r.o.
36612014
Zbierka listín
6433.
28.6.2017
KALOKAGATIA s.r.o.
36612294
Zbierka listín
6434.
28.6.2017
MEXX SK, s.r.o.
36612308
Zbierka listín
6435.
28.6.2017
SUPPORTER s.r.o.
36610658
Zbierka listín
6436.
28.6.2017
ZIP EU a.s.
36537578
Zbierka listín
6437.
28.6.2017
D - FALCO, spol. s r.o.
36539392
Zbierka listín
6438.
28.6.2017
TENZA Slovakia, spol. s r.o.
36537896
Zbierka listín
6439.
28.6.2017
TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o.
36538078
Zbierka listín
6440.
28.6.2017
SANARE, spol. s r.o.
36460206
Zbierka listín
6441.
28.6.2017
D.S.D.K. - Servis spol. s r.o. Stará Ľubovňa
36460940
Zbierka listín
6442.
28.6.2017
STAVMONT, s.r.o. Prešov
36462454
Zbierka listín
6443.
28.6.2017
FRUTEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
36459682
Zbierka listín
6444.
28.6.2017
ACTA SK, s.r.o.
36462047
Zbierka listín
6445.
28.6.2017
Real client, s.r.o.
36463469
Zbierka listín
6446.
28.6.2017
X-TRADE, s.r.o.
36535982
Zbierka listín
6447.
28.6.2017
Martin Anderson, s.r.o.
36534765
Zbierka listín
6448.
28.6.2017
CANIDO s.r.o.
36773891
Zbierka listín
6449.
28.6.2017
NaV, s.r.o.
36773085
Zbierka listín
6450.
28.6.2017
rent estate s.r.o.
36773573
Zbierka listín
6451.
28.6.2017
VJG s.r.o.
36695548
Zbierka listín
6452.
28.6.2017
GAMIA, s.r.o.
36696226
Zbierka listín
6453.
28.6.2017
M.K.U. MED, s.r.o.
36696765
Zbierka listín
6454.
28.6.2017
GAVIS BAU, s r.o.
36696951
Zbierka listín
6455.
28.6.2017
EMPORA CAPITAL, a.s.
36772925
Zbierka listín
6456.
28.6.2017
VERTEX CREATION s.r.o.
36694835
Zbierka listín
6457.
28.6.2017
FAMILY TRADE, s.r.o.
36694983
Zbierka listín
6458.
28.6.2017
JAVITA, s.r.o.
36695092
Zbierka listín
6459.
28.6.2017
E.P.A. ZDRAVIE, s.r.o.
36695114
Zbierka listín
6460.
28.6.2017
easywalker SK s. r. o.
36695211
Zbierka listín
6461.
28.6.2017
DEFACTO, s.r.o.
36612715
Zbierka listín
6462.
28.6.2017
EVITA-GYN, s.r.o.
36694533
Zbierka listín
6463.
28.6.2017
HAGYTRANS s.r.o.
36694665
Zbierka listín
6464.
28.6.2017
MEDIK, spol. s r.o.
36777854
Zbierka listín
6465.
28.6.2017
E. D. & PARTNER, s.r.o.
36778656
Zbierka listín
6466.
28.6.2017
Kartal s.r.o.
36778672
Zbierka listín
6467.
28.6.2017
PEDIO s. r. o.
36855413
Zbierka listín
6468.
28.6.2017
Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s. r. o.
36855430
Zbierka listín
6469.
28.6.2017
Ascent Equity Capital s. r. o.
36855456
Zbierka listín
6470.
28.6.2017
Private Investment, s.r.o.
36774758
Zbierka listín
6471.
28.6.2017
Dom Zdravia - Slovensko, s.r.o.
36775932
Zbierka listín
6472.
28.6.2017
SP legale s. r. o.
36855634
Zbierka listín
6473.
28.6.2017
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
36855928
Zbierka listín
6474.
28.6.2017
IDR, s.r.o.
43955436
Zbierka listín
6475.
28.6.2017
MEDIGROUP s. r. o.
43957773
Zbierka listín
6476.
28.6.2017
BAGAROVA s.r.o.
43958681
Zbierka listín
6477.
28.6.2017
PROFITUNING s.r.o.
43959482
Zbierka listín
6478.
28.6.2017
redukTherm, s. r. o.
43959750
Zbierka listín
6479.
28.6.2017
Advokátska kancelária MULARČÍK A PARTNERI, s. r. o.
36860522
Zbierka listín
6480.
28.6.2017
LUMASTAV s.r.o.
43951902
Zbierka listín
6481.
28.6.2017
Andantino Plus spol. s r. o.
43952330
Zbierka listín
6482.
28.6.2017
VS medical s.r.o.
36859613
Zbierka listín
6483.
28.6.2017
SP & R s. r. o.
36859982
Zbierka listín
6484.
28.6.2017
Lanikova Group, s. r. o.
36858439
Zbierka listín
6485.
28.6.2017
L+H KOM s.r.o.
36858650
Zbierka listín
6486.
28.6.2017
Pramene zdravia s.r.o.
36856100
Zbierka listín
6487.
28.6.2017
PROMAS, s. r. o.
36856461
Zbierka listín
6488.
28.6.2017
MATANDY s.r.o.
36856801
Zbierka listín
6489.
28.6.2017
REALIZ Sport Team s. r. o.
36857581
Zbierka listín
6490.
28.6.2017
Kremeň - Eko s.r.o.
36775568
Zbierka listín
6491.
28.6.2017
Vinohradis Villas s. r. o.
36858200
Zbierka listín
6492.
28.6.2017
Buba s. r. o.
44250703
Zbierka listín
6493.
28.6.2017
ARGUS PUBLISHING SLOVAKIA, s. r. o.
44251432
Zbierka listín
6494.
28.6.2017
Swancar, s.r.o.
44253621
Zbierka listín
6495.
28.6.2017
EXCELENS s.r.o.
44256256
Zbierka listín
6496.
28.6.2017
STOLÁRSTVO S+R, s. r. o.
44256370
Zbierka listín
6497.
28.6.2017
Jaga Shop s. r. o.
43967019
Zbierka listín
6498.
28.6.2017
JacobAndrew s. r. o.
43967914
Zbierka listín
6499.
28.6.2017
Natural Energy s.r.o.
43968139
Zbierka listín
6500.
28.6.2017
KEYD, s. r. o.
44259221
Zbierka listín
6501.
28.6.2017
MILBACHSTAV s.r.o.
36453749
Zbierka listín
6502.
28.6.2017
MOND, spol. s r.o.
36453871
Zbierka listín
6503.
28.6.2017
OSIM, a.s. v konkurze
36454214
Zbierka listín
6504.
28.6.2017
REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.
36454869
Zbierka listín
6505.
28.6.2017
ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o.
36455563
Zbierka listín
6506.
28.6.2017
R.E.S. Slovakia, spol. s r.o.
36455784
Zbierka listín
6507.
28.6.2017
ELCOR, s.r.o.
36456349
Zbierka listín
6508.
28.6.2017
S.T.S. - security, s.r.o.
36456055
Zbierka listín
6509.
28.6.2017
FG PROTECH, spol. s r.o.
36456853
Zbierka listín
6510.
28.6.2017
BRANVEND B.F.G. SR, s.r.o.
36530794
Zbierka listín
6511.
28.6.2017
INTRAN LOGISTICS s.r.o.
36604810
Zbierka listín
6512.
28.6.2017
Conexia Reality Service, s.r.o.
36604496
Zbierka listín
6513.
28.6.2017
GARO s.r.o.
36606529
Zbierka listín
6514.
28.6.2017
OPTIKA RETINA s.r.o.
36606006
Zbierka listín
6515.
28.6.2017
minimo s.r.o.
36607321
Zbierka listín
6516.
28.6.2017
ANTOL, s.r.o.
36608157
Zbierka listín
6517.
28.6.2017
Faliraki, spol. s r.o.
36609439
Zbierka listín
6518.
28.6.2017
DERMED, spol. s r.o.
36609463
Zbierka listín
6519.
28.6.2017
MADANO s.r.o.
36609889
Zbierka listín
6520.
28.6.2017
Radio ON s.r.o.
36687031
Zbierka listín
6521.
28.6.2017
TALE DEVELOPMENT, s.r.o.
36687120
Zbierka listín
6522.
28.6.2017
Marktwill s.r.o.
36608076
Zbierka listín
6523.
28.6.2017
Telgárt Development s.r.o.
36685798
Zbierka listín
6524.
28.6.2017
B.P. IN, s.r.o.
36688061
Zbierka listín
6525.
28.6.2017
POHOSTINSTVO - GAZDOVSKÝ DVOR, s.r.o.
36686271
Zbierka listín
6526.
28.6.2017
LUVAKO s.r.o.
36687715
Zbierka listín
6527.
28.6.2017
BRANAT, s.r.o.
36689998
Zbierka listín
6528.
28.6.2017
CAKE, s.r.o.
36690031
Zbierka listín
6529.
28.6.2017
DEVA, s.r.o.
36690431
Zbierka listín
6530.
28.6.2017
Morpheus Multimedia s. r. o. "v likvidácii"
36690864
Zbierka listín
6531.
28.6.2017
Brooklyn - Slovakia, s. r. o.
36688380
Zbierka listín
6532.
28.6.2017
ADIA - BA s.r.o.
36688959
Zbierka listín
6533.
28.6.2017
HTS BB s.r.o.
36768171
Zbierka listín
6534.
28.6.2017
FASHION COMPANY s.r.o.
36768863
Zbierka listín
6535.
28.6.2017
M & F Partners, s.r.o.
36769584
Zbierka listín
6536.
28.6.2017
DAMEX PLUS, s.r.o.
36690937
Zbierka listín
6537.
28.6.2017
JP foam manufacturing s.r.o.
36767212
Zbierka listín
6538.
28.6.2017
ONKOCET, s.r.o.
36767280
Zbierka listín
6539.
28.6.2017
LengEKO s.r.o.
36769703
Zbierka listín
6540.
28.6.2017
AXIT - LMP, s. r. o.
36770779
Zbierka listín
6541.
28.6.2017
Pemeg Group a.s.
36771821
Zbierka listín
6542.
28.6.2017
NUMA s.r.o.
36772127
Zbierka listín
6543.
28.6.2017
United Capital Group, s.r.o.
36689378
Zbierka listín
6544.
28.6.2017
ALBY s.r.o.
36849073
Zbierka listín
6545.
28.6.2017
AGRO ACS, s.r.o.
36849251
Zbierka listín
6546.
28.6.2017
PENFLI s.r.o.
36849502
Zbierka listín
6547.
28.6.2017
FALCO Servis, s.r.o.
36849600
Zbierka listín
6548.
28.6.2017
BONUS S, s. r. o.
36849693
Zbierka listín
6549.
28.6.2017
MONOGRAM Multimedia s.r.o.
36849758
Zbierka listín
6550.
28.6.2017
M Style s.r.o.
36849936
Zbierka listín
6551.
28.6.2017
NEUROPAT, s. r. o.
36854247
Zbierka listín
6552.
28.6.2017
Biz, s.r.o.
36853275
Zbierka listín
6553.
28.6.2017
STAVBY PP, s.r.o.
36852848
Zbierka listín
6554.
28.6.2017
CONACA, spol. s r.o.
36852864
Zbierka listín
6555.
28.6.2017
KPM PLUS, s.r.o.
36852104
Zbierka listín
6556.
28.6.2017
AZTEC Vision, spol. s r.o.
36852210
Zbierka listín
6557.
28.6.2017
Ekostavservis, s.r.o.
36851485
Zbierka listín
6558.
28.6.2017
Adventuris, s. r. o.
43933742
Zbierka listín
6559.
28.6.2017
CIRVAL s.r.o.
36854905
Zbierka listín
6560.
28.6.2017
MR Consulting, s. r. o.
43923658
Zbierka listín
6561.
28.6.2017
MAJABO, s.r.o.
43944060
Zbierka listín
6562.
28.6.2017
SUNBEAM, spol. s r. o.
44226098
Zbierka listín
6563.
28.6.2017
BEKRA SK, s. r. o.
44223021
Zbierka listín
6564.
28.6.2017
CND Podšívka, s. r. o.
43946909
Zbierka listín
6565.
28.6.2017
G&I Invest, s.r.o.
44231792
Zbierka listín
6566.
28.6.2017
ATYP SERVICES, s. r. o.
44232080
Zbierka listín
6567.
28.6.2017
AUTO B + B, s. r. o.
44226624
Zbierka listín
6568.
28.6.2017
STIF, s. r. o.
44232951
Zbierka listín
6569.
28.6.2017
OMNIA-APART, s. r. o.
44234015
Zbierka listín
6570.
28.6.2017
R + V REAL ESTATE s.r.o.
44237952
Zbierka listín
6571.
28.6.2017
Royal Vesper s. r. o.
44237979
Zbierka listín
6572.
28.6.2017
H & A HOLDING, a. s.
44238282
Zbierka listín
6573.
28.6.2017
AQUATERM VRBOV a.s.
36490792
Zbierka listín
6574.
28.6.2017
zann s.r.o.
36491136
Zbierka listín
6575.
28.6.2017
Solarus, s.r.o.
45550573
Zbierka listín
6576.
28.6.2017
CS PROGRESS GROUP Holding Slovakia, s.r.o
45553408
Zbierka listín
6577.
28.6.2017
LALUV, s.r.o.
45557519
Zbierka listín
6578.
28.6.2017
Mondie, s.r.o.
45311307
Zbierka listín
6579.
28.6.2017
MG CENTRAL EUROPE spol. s r.o.
45313113
Zbierka listín
6580.
28.6.2017
MTG TRANSPORT s. r. o.
45541671
Zbierka listín
6581.
28.6.2017
Gnosis Slovakia s.r.o.
45542155
Zbierka listín
6582.
28.6.2017
SKARTEK s. r. o.
45309698
Zbierka listín
6583.
28.6.2017
OPTIMUS Production s.r.o.
45310351
Zbierka listín
6584.
28.6.2017
REWAN s. r. o.
45307911
Zbierka listín
6585.
28.6.2017
SK Gastro, s. r.o .
45298891
Zbierka listín
6586.
28.6.2017
Pressburg Solutions s. r. o.
45299285
Zbierka listín
6587.
28.6.2017
ITALL s.r.o.
45299552
Zbierka listín
6588.
28.6.2017
MEDIGA s. r. o.
45302316
Zbierka listín
6589.
28.6.2017
boomer group s. r. o.
45302383
Zbierka listín
6590.
28.6.2017
LWOOD, s.r.o.
45304262
Zbierka listín
6591.
28.6.2017
BP služby s. r. o.
45306494
Zbierka listín
6592.
28.6.2017
E.HM, s. r. o.
44804776
Zbierka listín
6593.
28.6.2017
Hrčka, s. r. o.
44800282
Zbierka listín
6594.
28.6.2017
SERNA, s. r. o.
44801793
Zbierka listín
6595.
28.6.2017
Ital fashion group s.r.o.
44801858
Zbierka listín
6596.
28.6.2017
eGlu s. r. o.
44802129
Zbierka listín
6597.
28.6.2017
HAWKEYE, s.r.o.
44802820
Zbierka listín
6598.
28.6.2017
HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
44802943
Zbierka listín
6599.
28.6.2017
JOVALUX, s. r. o.
44794711
Zbierka listín
6600.
28.6.2017
Beauty Form s.r.o.
44797893
Zbierka listín
6601.
28.6.2017
RK ITALDESIGN s. r. o.
44798393
Zbierka listín
6602.
28.6.2017
AHM Data, s. r. o.
44792557
Zbierka listín
6603.
28.6.2017
SRJOB, s.r.o.
44541651
Zbierka listín
6604.
28.6.2017
CmR Building, s.r.o.
44542623
Zbierka listín
6605.
28.6.2017
Redhill Production, s. r. o.
44789866
Zbierka listín
6606.
28.6.2017
JUFA, s. r. o.
44540485
Zbierka listín
6607.
28.6.2017
GROB-TEAM s. r. o.
44538294
Zbierka listín
6608.
28.6.2017
UNIOGROUP s. r. o.
44531745
Zbierka listín
6609.
28.6.2017
Data Solution, s. r. o.
44532202
Zbierka listín
6610.
28.6.2017
FANKOR s.r.o.
46552227
Zbierka listín
6611.
28.6.2017
ABK REALITY s.r.o.
44536003
Zbierka listín
6612.
28.6.2017
Lizbet, s. r. o.
46361731
Zbierka listín
6613.
28.6.2017
Varazze s. r. o.
46357980
Zbierka listín
6614.
28.6.2017
KOBD Slovakia s.r.o.
46358340
Zbierka listín
6615.
28.6.2017
NLCS, s.r.o.
46352660
Zbierka listín
6616.
28.6.2017
MARINEstore s.r.o.
46347691
Zbierka listín
6617.
28.6.2017
Usadlosť Zlatno spol. s r.o.
46347992
Zbierka listín
6618.
28.6.2017
Analop s.r.o.
46136797
Zbierka listín
6619.
28.6.2017
SKLO-KALI interiér/exteriér s.r.o.
46136843
Zbierka listín
6620.
28.6.2017
Transfer Personalmanagement k. s.
46134026
Zbierka listín
6621.
28.6.2017
DMD Bratislava, s. r. o.
44535546
Zbierka listín
6622.
28.6.2017
A&M BUSINESS s. r. o.
46551760
Zbierka listín
6623.
28.6.2017
PPV - BAU s. r. o.
44529490
Zbierka listín
6624.
28.6.2017
PTX Drill, s. r. o.
44531028
Zbierka listín
6625.
28.6.2017
BORAGO, s. r. o.
44531354
Zbierka listín
6626.
28.6.2017
ALI - COMPANY, s. r. o.
44525621
Zbierka listín
6627.
28.6.2017
PI Tech s. r. o.
44526059
Zbierka listín
6628.
28.6.2017
Rádio GO DeeJay s. r. o.
44526903
Zbierka listín
6629.
28.6.2017
Alghero s. r. o.
46544500
Zbierka listín
6630.
28.6.2017
AGROBOND, s. r. o.
46355677
Zbierka listín
6631.
28.6.2017
Carrot s. r. o.
46543350
Zbierka listín
6632.
28.6.2017
ABC SLOVENSKO, s.r.o.
46543481
Zbierka listín
6633.
28.6.2017
COMWOY PLUS, s.r.o.
46545964
Zbierka listín
6634.
28.6.2017
EA tax k.s.
46547924
Zbierka listín
6635.
28.6.2017
Interná a diabetologická ambulancia MUDr. Korčok, s.r.o.
44938454
Zbierka listín
6636.
28.6.2017
GERIKAMA CONSULTING, s. r. o.
44938934
Zbierka listín
6637.
28.6.2017
PANDA ZM, s. r. o.
44940653
Zbierka listín
6638.
28.6.2017
BJ REALITY, s. r. o.
44943369
Zbierka listín
6639.
28.6.2017
STABUR, s. r. o.
44943580
Zbierka listín
6640.
28.6.2017
TWiiNS MUSIC s.r.o.
44944659
Zbierka listín
6641.
28.6.2017
DAHART, s. r. o.
44946139
Zbierka listín
6642.
28.6.2017
ElveDerm, s. r. o.
44946571
Zbierka listín
6643.
28.6.2017
LM Pharmacy, spol. s r.o.
44947178
Zbierka listín
6644.
28.6.2017
Les Connaisseurs s. r. o.
44674031
Zbierka listín
6645.
28.6.2017
ALMIR´S FAMILY s.r.o.
44674791
Zbierka listín
6646.
28.6.2017
Emeldi Software Services Slovakia s.r.o.
44672136
Zbierka listín
6647.
28.6.2017
Navilen trade s.r.o.
44672837
Zbierka listín
6648.
28.6.2017
LPN s. r. o.
44672900
Zbierka listín
6649.
28.6.2017
FULL COM s.r.o.
44661932
Zbierka listín
6650.
28.6.2017
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
Zbierka listín
6651.
28.6.2017
Slovak Lines Opravy, a. s.
44668350
Zbierka listín
6652.
28.6.2017
FINIK, s.r.o.
44668643
Zbierka listín
6653.
28.6.2017
MBM-TECHNOLOGY, s.r.o.
44670478
Zbierka listín
6654.
28.6.2017
VF Capital s.r.o.
44660405
Zbierka listín
6655.
28.6.2017
emBuild, s.r.o.
46536574
Zbierka listín
6656.
28.6.2017
Mozengrund s. r. o.
46536990
Zbierka listín
6657.
28.6.2017
Ecomonitoring Services spol. s r. o.
44660171
Zbierka listín
6658.
28.6.2017
ACAR s.r.o.
46538356
Zbierka listín
6659.
28.6.2017
AGIO tech s. r. o.
46337652
Zbierka listín
6660.
28.6.2017
Arsha s. r. o.
46535829
Zbierka listín
6661.
28.6.2017
Evitta s.r.o.
46532692
Zbierka listín
6662.
28.6.2017
DS-NÁBYTOK s.r.o.
46533249
Zbierka listín
6663.
28.6.2017
A & M reality, s. r. o.
46346945
Zbierka listín
6664.
28.6.2017
Nanotraders, s. r. o.
46337334
Zbierka listín
6665.
28.6.2017
Manuvia STIGMA s.r.o.
46342877
Zbierka listín
6666.
28.6.2017
Blue Mountain, s.r.o.
46341862
Zbierka listín
6667.
28.6.2017
Choper s. r. o.
46334599
Zbierka listín
6668.
28.6.2017
Bavaria Centrum, s. r. o.
46334734
Zbierka listín
6669.
28.6.2017
BOHO s. r. o.
46334947
Zbierka listín
6670.
28.6.2017
MLT consulting s.r.o.
46118748
Zbierka listín
6671.
28.6.2017
AMA EU s. r. o.
46119558
Zbierka listín
6672.
28.6.2017
CGI-Canadien Group Investment s.r.o.
46115196
Zbierka listín
6673.
28.6.2017
PORTIKUM s. r. o.
46115455
Zbierka listín
6674.
28.6.2017
LESKONA, s.r.o.
46114769
Zbierka listín
6675.
28.6.2017
BPS Veľké Turovce, s. r. o.
46114998
Zbierka listín
6676.
28.6.2017
Gastrokol s.r.o.
45559163
Zbierka listín
6677.
28.6.2017
PANTHERA SK, s. r. o.
45560391
Zbierka listín
6678.
28.6.2017
DAVID reklama, s.r.o.
45902143
Zbierka listín
6679.
28.6.2017
High Class s.r.o.
45902798
Zbierka listín
6680.
28.6.2017
LAMAVIB, s.r.o.
45907692
Zbierka listín
6681.
28.6.2017
BeneDerma s. r. o.
45545839
Zbierka listín
6682.
28.6.2017
ONIONS SK s. r. o.
45908923
Zbierka listín
6683.
28.6.2017
Ready or Not, s.r.o.
45909831
Zbierka listín
6684.
28.6.2017
H&R company s.r.o.
45915873
Zbierka listín
6685.
28.6.2017
FAZA s.r.o.
46108378
Zbierka listín
6686.
28.6.2017
ASCAR - SK s. r. o.
46112049
Zbierka listín
6687.
28.6.2017
SI - INSTINCT, s.r.o.
46112413
Zbierka listín
6688.
28.6.2017
VS Company, s. r. o.
46109960
Zbierka listín
6689.
28.6.2017
OMTM, s. r. o.
45670382
Zbierka listín
6690.
28.6.2017
REZFIN, s. r. o.
45666750
Zbierka listín
6691.
28.6.2017
Geotec s.r.o.
45668060
Zbierka listín
6692.
28.6.2017
BRANOX, s.r.o.
45669104
Zbierka listín
6693.
28.6.2017
ALVEP s.r.o.
45425701
Zbierka listín
6694.
28.6.2017
ABATTIS s.r.o.
45419175
Zbierka listín
6695.
28.6.2017
PH Archprojekt, s. r. o.
45423431
Zbierka listín
6696.
28.6.2017
GALAMEX - SLAVKO s.r.o.
45425108
Zbierka listín
6697.
28.6.2017
GALAMEX - PSP s.r.o.
45425183
Zbierka listín
6698.
28.6.2017
MORGHAN, spol. s r. o.
45425302
Zbierka listín
6699.
28.6.2017
GALAMEX - PAVOL s.r.o.
45425329
Zbierka listín
6700.
28.6.2017
GTR group, s.r.o.
45420408
Zbierka listín
6701.
28.6.2017
Magnat, s.r.o.
45418675
Zbierka listín
6702.
28.6.2017
CCSC, s. r. o.
44948476
Zbierka listín
6703.
28.6.2017
U OMARA, s. r. o.
44950381
Zbierka listín
6704.
28.6.2017
CO - Medika III, s. r. o.
44950471
Zbierka listín
6705.
28.6.2017
KWAART s. r. o.
45416001
Zbierka listín
6706.
28.6.2017
AMICON s.r.o.
45680248
Zbierka listín
6707.
28.6.2017
Morana, s.r.o.
45679231
Zbierka listín
6708.
28.6.2017
MEDI-AS, s. r. o.
45672342
Zbierka listín
6709.
28.6.2017
PeDeCom s. r. o.
45672491
Zbierka listín
6710.
28.6.2017
DANTEK TRADE, spol. s r.o.
45673063
Zbierka listín
6711.
28.6.2017
RN - stav s. r. o.
45673462
Zbierka listín
6712.
28.6.2017
DOUBLE U s.r.o.
45674825
Zbierka listín
6713.
28.6.2017
GSH services s. r. o.
45675457
Zbierka listín
6714.
28.6.2017
EVENT SK, s. r. o.
46003720
Zbierka listín
6715.
28.6.2017
LPM, s. r. o.
46004289
Zbierka listín
6716.
28.6.2017
JS1 trade, s.r.o.
46004939
Zbierka listín
6717.
28.6.2017
BRANSON s.r.o.
46004971
Zbierka listín
6718.
28.6.2017
Jagon s.r.o. - Kamenárstvo
45681066
Zbierka listín
6719.
28.6.2017
HalSoft s.r.o.
45681767
Zbierka listín
6720.
28.6.2017
DRS s. r. o.
45682020
Zbierka listín
6721.
28.6.2017
AW-TK s.r.o.
46009299
Zbierka listín
6722.
28.6.2017
MiFiS, s.r.o.
46009591
Zbierka listín
6723.
28.6.2017
BVP Bross, s. r. o.
46009639
Zbierka listín
6724.
28.6.2017
Landscape Market spol. s r. o.
46009701
Zbierka listín
6725.
28.6.2017
Bacht s.r.o.
46007555
Zbierka listín
6726.
28.6.2017
NorEdo s.r.o.
46005510
Zbierka listín
6727.
28.6.2017
HOLIK Trade s. r. o.
46005706
Zbierka listín
6728.
28.6.2017
ADF Capital s.r.o.
46217401
Zbierka listín
6729.
28.6.2017
NBP s.r.o.
46218343
Zbierka listín
6730.
28.6.2017
Faria s. r. o.
46010998
Zbierka listín
6731.
28.6.2017
PL International s.r.o.
46012818
Zbierka listín
6732.
28.6.2017
INVEST&CREDIT, s.r.o.
46228551
Zbierka listín
6733.
28.6.2017
Röbke Consulting s. r. o.
46227016
Zbierka listín
6734.
28.6.2017
Tenisová škola Detva s.r.o.
46233318
Zbierka listín
6735.
28.6.2017
DOM-OV Slovensko, s.r.o.
46438971
Zbierka listín
6736.
28.6.2017
CNC Trend, s. r. o.
46445340
Zbierka listín
6737.
28.6.2017
Anatolia s. r. o.
46445587
Zbierka listín
6738.
28.6.2017
BANKBROKER, a.s.
46634720
Zbierka listín
6739.
28.6.2017
Heightech s. r. o.
46629084
Zbierka listín
6740.
28.6.2017
B.A.M. Broker s. r. o.
46629408
Zbierka listín
6741.
28.6.2017
PEDDORA, s.r.o.
46628428
Zbierka listín
6742.
28.6.2017
JP Design Slovakia s.r.o.
46441565
Zbierka listín
6743.
28.6.2017
OPTI plus, s.r.o.
46443126
Zbierka listín
6744.
28.6.2017
Goa Art, s. r. o.
46448331
Zbierka listín
6745.
28.6.2017
EUROPE CENTRAL INVESTMENT & BUSINESS s. r. o.
44371012
Zbierka listín
6746.
28.6.2017
Zassa s. r. o.
46636323
Zbierka listín
6747.
28.6.2017
Turck, s. r. o.
44641532
Zbierka listín
6748.
28.6.2017
FASHION italia s.r.o.
44374879
Zbierka listín
6749.
28.6.2017
EDNA, s. r. o.
44643055
Zbierka listín
6750.
28.6.2017
YMCA s. r. o.
44643144
Zbierka listín
6751.
28.6.2017
M - SOLID s.r.o.
44642679
Zbierka listín
6752.
28.6.2017
VIPAUTOTRANS s.r.o.
44645538
Zbierka listín
6753.
28.6.2017
ProfiEkoNet s. r. o.
44654936
Zbierka listín
6754.
28.6.2017
GAROMONT, s. r. o.
44651431
Zbierka listín
6755.
28.6.2017
LB Company, s.r.o.
44652518
Zbierka listín
6756.
28.6.2017
hantabal architekti s. r. o.
44652879
Zbierka listín
6757.
28.6.2017
miratech, s. r. o.
44653298
Zbierka listín
6758.
28.6.2017
VEL-VEX, s. r. o.
44646577
Zbierka listín
6759.
28.6.2017
ORNAMENT, s.r.o.
44648405
Zbierka listín
6760.
28.6.2017
FOKICA s. r. o.
44648626
Zbierka listín
6761.
28.6.2017
MMK TRANS, s. r. o.
44648740
Zbierka listín
6762.
28.6.2017
LD Consulting, s. r. o.
44644825
Zbierka listín
6763.
28.6.2017
AUTOPARKY SK, s.r.o.
44918666
Zbierka listín
6764.
28.6.2017
Confidis s. r. o.
44920431
Zbierka listín
6765.
28.6.2017
KARMA BIANCA, s.r.o.
44920881
Zbierka listín
6766.
28.6.2017
ARKADAS, s. r. o.
45412316
Zbierka listín
6767.
28.6.2017
PLAZA-Europa s. r. o.
45412367
Zbierka listín
6768.
28.6.2017
AGRIFRESH, s. r. o.
45409749
Zbierka listín
6769.
28.6.2017
MEROT COMPANY s. r. o.
45410348
Zbierka listín
6770.
28.6.2017
EXCEL PLUS s.r.o.
45410372
Zbierka listín
6771.
28.6.2017
TURION s. r. o.
44924283
Zbierka listín
6772.
28.6.2017
RBF factoring, s.r.o.
45408513
Zbierka listín
6773.
28.6.2017
Famoscar s. r. o.
45404941
Zbierka listín
6774.
28.6.2017
BIOSLOVKOP s.r.o.
45405174
Zbierka listín
6775.
28.6.2017
SUBOS, s. r. o.
45405247
Zbierka listín
6776.
28.6.2017
Lekáreň Valika, s. r. o.
44929323
Zbierka listín
6777.
28.6.2017
pcForce, s. r. o.
44932481
Zbierka listín
6778.
28.6.2017
Lubitrans s.r.o.
44934220
Zbierka listín
6779.
28.6.2017
SOLAR PROJECT s. r. o.
45402990
Zbierka listín
6780.
28.6.2017
HYDRO & QUALIT s.r.o.
45403198
Zbierka listín
6781.
28.6.2017
BILET s. r. o.
45403503
Zbierka listín
6782.
28.6.2017
BIMERA, s. r. o.
45400067
Zbierka listín
6783.
28.6.2017
ALLFINE s. r. o.
45401136
Zbierka listín
6784.
28.6.2017
AKTES, s.r.o.
45401446
Zbierka listín
6785.
28.6.2017
LAVA Advertising s.r.o.
45649812
Zbierka listín
6786.
28.6.2017
Commerce Solutions s. r. o.
45651523
Zbierka listín
6787.
28.6.2017
Najdek s.r.o.
45654646
Zbierka listín
6788.
28.6.2017
Consultass, spol. s r.o.
45657343
Zbierka listín
6789.
28.6.2017
STROJTOS, s. r. o.
45657378
Zbierka listín
6790.
28.6.2017
JETEX s. r. o.
45654921
Zbierka listín
6791.
28.6.2017
PULITO s. r. o.
45655545
Zbierka listín
6792.
28.6.2017
Vladimír Galamboš s. r. o.
45659516
Zbierka listín
6793.
28.6.2017
NADEMA s.r.o.
45660158
Zbierka listín
6794.
28.6.2017
ACONN, s. r. o.
45662576
Zbierka listín
6795.
28.6.2017
SILOS s. r. o.
45663556
Zbierka listín
6796.
28.6.2017
CATHERINE DESIGN s. r. o.
45663858
Zbierka listín
6797.
28.6.2017
EURÓPSKA ARBITRÁŽNA SPOLOČNOSŤ, a.s.
45989061
Zbierka listín
6798.
28.6.2017
DEFCON +, s.r.o.
45989206
Zbierka listín
6799.
28.6.2017
FoodBar s. r. o.
45989222
Zbierka listín
6800.
28.6.2017
BR consulting, s.r.o.
45989443
Zbierka listín
6801.
28.6.2017
LCX s.r.o.
45991162
Zbierka listín
6802.
28.6.2017
J.G. Fruit, s. r. o.
45987491
Zbierka listín
6803.
28.6.2017
PP project & production s.r.o.
46001115
Zbierka listín
6804.
28.6.2017
Hotel Štart s.r.o.
46201491
Zbierka listín
6805.
28.6.2017
OPTIKA TATRY s.r.o.
45997390
Zbierka listín
6806.
28.6.2017
PEQ Consulting s.r.o.
46204016
Zbierka listín
6807.
28.6.2017
Gama person s.r.o.
46205683
Zbierka listín
6808.
28.6.2017
HENMED s. r. o. v likvidácii
46000275
Zbierka listín
6809.
28.6.2017
PAVOL HABERA s. r. o.
45998671
Zbierka listín
6810.
28.6.2017
DLCI Consulting, s. r. o.
45998701
Zbierka listín
6811.
28.6.2017
BESOM s. r. o.
45993360
Zbierka listín
6812.
28.6.2017
DESIRA reality s. r. o.
45993718
Zbierka listín
6813.
28.6.2017
Restaurant P7, s.r.o.
46206698
Zbierka listín
6814.
28.6.2017
RELAX KOMPLEX, s.r.o.
46208968
Zbierka listín
6815.
28.6.2017
CINDERELLA FAMILY SERVIS, spol. s r. o.
46209247
Zbierka listín
6816.
28.6.2017
MKR - SAR s. r. o.
46209352
Zbierka listín
6817.
28.6.2017
K71, s.r.o.
46209441
Zbierka listín
6818.
28.6.2017
Trend Tech, s. r. o.
46210610
Zbierka listín
6819.
28.6.2017
Heimdallr, s. r. o.
46213619
Zbierka listín
6820.
28.6.2017
ABC 7, s.r.o.
46212752
Zbierka listín
6821.
28.6.2017
LUMACO VPK, s.r.o.
46424172
Zbierka listín
6822.
28.6.2017
AUTOBATERKY s.r.o.
46426523
Zbierka listín
6823.
28.6.2017
Audit TM s.r.o.
46431977
Zbierka listín
6824.
28.6.2017
Alcanza, s. r. o.
46432141
Zbierka listín
6825.
28.6.2017
Alcanza Group, s. r. o.
46432159
Zbierka listín
6826.
28.6.2017
B-IMPER. s.r.o.
46430539
Zbierka listín
6827.
28.6.2017
G12 s.r.o.
46617515
Zbierka listín
6828.
28.6.2017
ERNEO s.r.o.
46617523
Zbierka listín
6829.
28.6.2017
M.T.Z.A. s.r.o.
46618449
Zbierka listín
6830.
28.6.2017
Dantek, spol. s r.o.
46435000
Zbierka listín
6831.
28.6.2017
AMB-MAK s. r. o.
46435166
Zbierka listín
6832.
28.6.2017
BYTOČ one, s. r. o.
44893949
Zbierka listín
6833.
28.6.2017
GALE TRADE s.r.o.
44894201
Zbierka listín
6834.
28.6.2017
ROMIAL s.r.o.
44636661
Zbierka listín
6835.
28.6.2017
IRIDIUM LTD, spol. s r.o.
44624841
Zbierka listín
6836.
28.6.2017
M-čistenie s. r. o.
44625740
Zbierka listín
6837.
28.6.2017
AVION ALLIANCE s.r.o.
44627173
Zbierka listín
6838.
28.6.2017
SKYFORM s.r.o.
44622988
Zbierka listín
6839.
28.6.2017
dynecore s. r. o.
46620702
Zbierka listín
6840.
28.6.2017
GROUND III, s. r. o.
44907958
Zbierka listín
6841.
28.6.2017
GLAMOUR DESIGN s. r. o.
44904941
Zbierka listín
6842.
28.6.2017
NM - Bývanie budúcnosti, s. r. o.
44908130
Zbierka listín
6843.
28.6.2017
Dedinka Farm, s. r. o.
44908440
Zbierka listín
6844.
28.6.2017
Cestovka s. r. o.
44908776
Zbierka listín
6845.
28.6.2017
DOLAN s. r. o.
44632312
Zbierka listín
6846.
28.6.2017
PORSTAV, s.r.o.
44898029
Zbierka listín
6847.
28.6.2017
FORMO, spol. s r. o.
44898266
Zbierka listín
6848.
28.6.2017
A-LED s. r. o.
44898657
Zbierka listín
6849.
28.6.2017
GARANT CONTROL s. r. o.
44899289
Zbierka listín
6850.
28.6.2017
FRAMAGAS, s.r.o.
44899904
Zbierka listín
6851.
28.6.2017
PSK, s.r.o.
44902638
Zbierka listín
6852.
28.6.2017
REKOBAUS s.r.o.
45396949
Zbierka listín
6853.
28.6.2017
GLAMOUR PRODUCTION, s. r. o.
45393133
Zbierka listín
6854.
28.6.2017
INVEST MEDIA DIGITAL s.r.o.
45394504
Zbierka listín
6855.
28.6.2017
Stavebno-obchodná s. r. o.
45387192
Zbierka listín
6856.
28.6.2017
B + V, s. r. o.
44639783
Zbierka listín
6857.
28.6.2017
AP GROUP PLUS s.r.o.
45380881
Zbierka listín
6858.
28.6.2017
AUTOSKLO VT, s.r.o.
44915446
Zbierka listín
6859.
28.6.2017
LTV OPTIK, s.r.o.
45380686
Zbierka listín
6860.
28.6.2017
NOVAK&NOVAK, s. r. o.
44911050
Zbierka listín
6861.
28.6.2017
L´occitane agency s. r. o.
44911131
Zbierka listín
6862.
28.6.2017
appo s. r. o.
45384568
Zbierka listín
6863.
28.6.2017
Winston centex global group s. r. o.
45384631
Zbierka listín
6864.
28.6.2017
AUDIT ALLIANCE, s. r. o.
45382034
Zbierka listín
6865.
28.6.2017
STAVOMONT Zvolen, s.r.o.
45382166
Zbierka listín
6866.
28.6.2017
MD-4 Slovakia, s.r.o.
45382433
Zbierka listín
6867.
28.6.2017
K&O partners, s. r. o.
45382565
Zbierka listín
6868.
28.6.2017
Oriolo s. r. o.
45975205
Zbierka listín
6869.
28.6.2017
EIT Group, s. r. o.
45974179
Zbierka listín
6870.
28.6.2017
JANDAN s.r.o
45974420
Zbierka listín
6871.
28.6.2017
Ateliér umeleckého kováčstva s.r.o.
45973181
Zbierka listín
6872.
28.6.2017
Vedieme účtovníctvo, s.r.o.
45643962
Zbierka listín
6873.
28.6.2017
DAMI fashion, s.r.o.
45644128
Zbierka listín
6874.
28.6.2017
EONA, s. r. o.
45642681
Zbierka listín
6875.
28.6.2017
Projekt Media Group s. r. o.
45647259
Zbierka listín
6876.
28.6.2017
Ballance Profit, s. r. o.
45971145
Zbierka listín
6877.
28.6.2017
Penta Funding Public, s. r. o.
45971421
Zbierka listín
6878.
28.6.2017
iHouse control, s.r.o.
45971544
Zbierka listín
6879.
28.6.2017
GOLDEN DREAM s. r. o.
45971811
Zbierka listín
6880.
28.6.2017
PNC s.r.o.
45641145
Zbierka listín
6881.
28.6.2017
SIMEDA, s.r.o.
45642036
Zbierka listín
6882.
28.6.2017
HBS GROUP s. r. o.
45638373
Zbierka listín
6883.
28.6.2017
REAL Store s. r. o.
45632375
Zbierka listín
6884.
28.6.2017
VLAVAN s.r.o.
45631565
Zbierka listín
6885.
28.6.2017
DIGITAL RAINBOW, s.r.o.
45636303
Zbierka listín
6886.
28.6.2017
M.K.INŽINIERING s.r.o.
45984212
Zbierka listín
6887.
28.6.2017
ERSTEN s. r. o.
46188835
Zbierka listín
6888.
28.6.2017
TAR media s.r.o.
46189530
Zbierka listín
6889.
28.6.2017
Cloud studio s. r. o.
45983135
Zbierka listín
6890.
28.6.2017
TUCEK s. r. o.
45976201
Zbierka listín
6891.
28.6.2017
Banské odpady s.r.o.
46193154
Zbierka listín
6892.
28.6.2017
LESNÉ A POZEMKOVÉ DRUŽSTVO BLAŽOV
46193324
Zbierka listín
6893.
28.6.2017
KFV trans s. r. o.
46190287
Zbierka listín
6894.
28.6.2017
LUKA-S, s. r. o.
46410996
Zbierka listín
6895.
28.6.2017
Ambient Studio s. r. o.
46411313
Zbierka listín
6896.
28.6.2017
K - 1 Rentcar s. r. o.
46413201
Zbierka listín
6897.
28.6.2017
APOLIS, a. s.
46414614
Zbierka listín
6898.
28.6.2017
AMP servis s. r. o.
46415220
Zbierka listín
6899.
28.6.2017
MLOK s. r. o.
46420754
Zbierka listín
6900.
28.6.2017
Autoškola Peterson s. r. o.
46593829
Zbierka listín
6901.
28.6.2017
VH ELECTRONICS, s. r. o.
46606041
Zbierka listín
6902.
28.6.2017
DesignTex s.r.o.
46601813
Zbierka listín
6903.
28.6.2017
Abodes Design s. r. o. v likvidácii
46602780
Zbierka listín
6904.
28.6.2017
Fa-Bet, s.r.o.
46605134
Zbierka listín
6905.
28.6.2017
Pandora s.r.o.
46600957
Zbierka listín
6906.
28.6.2017
Inogroup a. s.
46601589
Zbierka listín
6907.
28.6.2017
AVIA - TREND s.r.o.
46598677
Zbierka listín
6908.
28.6.2017
Bellua, s.r.o.
46598278
Zbierka listín
6909.
28.6.2017
Energodit, spol. s r.o.
31616437
Zbierka listín
6910.
28.6.2017
UNIOIL-FUEL, spoločnosť s ručením obmedzeným
31614426
Zbierka listín
6911.
28.6.2017
INSTALMAX v.o.s.
31617441
Zbierka listín
6912.
28.6.2017
DOKA DREVO, s.r.o.
31619380
Zbierka listín
6913.
28.6.2017
DATALAB s.r.o.
31623654
Zbierka listín
6914.
28.6.2017
ASTRA-Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným
31620957
Zbierka listín
6915.
28.6.2017
NORDIA, s.r.o.
31622593
Zbierka listín
6916.
28.6.2017
Okresné stavebné bytové družstvo
31622704
Zbierka listín
6917.
28.6.2017
PARTNERS, spol. s r.o.
31621660
Zbierka listín
6918.
28.6.2017
Kovo Bohunka, výrobné družstvo
31621732
Zbierka listín
6919.
28.6.2017
SLOV - IMPEX, s.r.o.
31621872
Zbierka listín
6920.
28.6.2017
AA++ s.r.o.
31620302
Zbierka listín
6921.
28.6.2017
CHEIZY, s.r.o.
31620591
Zbierka listín
6922.
28.6.2017
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
31625657
Zbierka listín
6923.
28.6.2017
AGROTEL spol. s r.o.
31627366
Zbierka listín
6924.
28.6.2017
ODEVA, spol. s r.o. Lipany
31650139
Zbierka listín
6925.
28.6.2017
Tatranská teplárenská, a.s.
31651054
Zbierka listín
6926.
28.6.2017
ELKO, s.r.o.
31651348
Zbierka listín
6927.
28.6.2017
IPM Company, spoločnosť s ručením obmedzeným
31653146
Zbierka listín
6928.
28.6.2017
KOGAZ v.o.s.
31652964
Zbierka listín
6929.
28.6.2017
JOVEKO, s.r.o. Stará Ľubovňa
31653308
Zbierka listín
6930.
28.6.2017
SLOVPOL, spol. s r.o.
31674241
Zbierka listín
6931.
28.6.2017
KULTOBIN, spol. s r.o. Košice
31674992
Zbierka listín
6932.
28.6.2017
SLOVUK s.r.o. Snina
31654118
Zbierka listín
6933.
28.6.2017
AUTO-MOTO-PREDAJ spol. s r. o.
31654614
Zbierka listín
6934.
28.6.2017
ECONS ENERGY, a.s.
31654924
Zbierka listín
6935.
28.6.2017
MARBER, spol. s r.o.
31671713
Zbierka listín
6936.
28.6.2017
ASKO, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
31679731
Zbierka listín
6937.
28.6.2017
PROFIT CAR, spoločnosť s ručením obmedzeným
31679781
Zbierka listín
6938.
28.6.2017
ADUS, s.r.o.
31680291
Zbierka listín
6939.
28.6.2017
ECM MONITORY, spol. s r.o.
31680372
Zbierka listín
6940.
28.6.2017
GRM INTERNACIONAL EXPORT - IMPORT, s.r.o. Poprad
31681646
Zbierka listín
6941.
28.6.2017
GAT, spol. s r.o., Poprad
31680895
Zbierka listín
6942.
28.6.2017
Poľnohospodárske družstvo "Stráž"
31677126
Zbierka listín
6943.
28.6.2017
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
31677258
Zbierka listín
6944.
28.6.2017
OCTÁREŇ-SLOVÍK A SPOL., s.r.o.
31683011
Zbierka listín
6945.
28.6.2017
Družstvo ROVNEX so sídlom v Rovnom
31683321
Zbierka listín
6946.
28.6.2017
DREVO, export-import, spoločnosť s ručením obmedzeným, Humenné
31678513
Zbierka listín
6947.
28.6.2017
REVMONT spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa
31682111
Zbierka listín
6948.
28.6.2017
Autosklo Kardos, spol. s r.o.
31682219
Zbierka listín
6949.
28.6.2017
EXTOS, s.r.o.
31686168
Zbierka listín
6950.
28.6.2017
JANTAR, s.r.o.
31683959
Zbierka listín
6951.
28.6.2017
Družstvo ROVNOSŤ Mestisko
31687229
Zbierka listín
6952.
28.6.2017
KVADREX, s.r.o. Dlhá Ves
31688951
Zbierka listín
6953.
28.6.2017
Brova, spol. s r.o.
31689019
Zbierka listín
6954.
28.6.2017
BAU-STAV plus Slovakia s. r. o.
46773665
Zbierka listín
6955.
28.6.2017
FIRMEX, s.r.o.
46577904
Zbierka listín
6956.
28.6.2017
Monie Slovakia s. r. o.
46578684
Zbierka listín
6957.
28.6.2017
CN plus, s.r.o.
31692087
Zbierka listín
6958.
28.6.2017
FOWER, spol. s r.o.
31692303
Zbierka listín
6959.
28.6.2017
TRANSUNIT, s.r.o.
31690211
Zbierka listín
6960.
28.6.2017
EURONET Košice, spoločnosť s ručením obmedzeným
31689141
Zbierka listín
6961.
28.6.2017
Groningen s. r. o. v likvidácii
46780718
Zbierka listín
6962.
28.6.2017
Balise, s.r.o.
46781111
Zbierka listín
6963.
28.6.2017
BAGER Stav s.r.o.
46782770
Zbierka listín
6964.
28.6.2017
MONETA FASHION, s.r.o.
46947663
Zbierka listín
6965.
28.6.2017
IJB mont, s.r.o
46577521
Zbierka listín
6966.
28.6.2017
Caffe Franz Josef s.r.o.
46954716
Zbierka listín
6967.
28.6.2017
SMART VIKINGS s. r. o.
46954741
Zbierka listín
6968.
28.6.2017
Sport-jump s.r.o.
46955283
Zbierka listín
6969.
28.6.2017
RENTBIZ PLUS s.r.o.
46955691
Zbierka listín
6970.
28.6.2017
Group Integra, s.r.o.
46951831
Zbierka listín
6971.
28.6.2017
MajsterDom s.r.o.
46952292
Zbierka listín
6972.
28.6.2017
DUVOKS.SK, s.r.o.
46957421
Zbierka listín
6973.
28.6.2017
Mima Market s. r. o.
46956468
Zbierka listín
6974.
28.6.2017
MARTONY s.r.o.
47175753
Zbierka listín
6975.
28.6.2017
QNK spol. s r.o. v likvidácii
47172789
Zbierka listín
6976.
28.6.2017
INAP, s.r.o.
47169893
Zbierka listín
6977.
28.6.2017
dativ s.r.o.
47175443
Zbierka listín
6978.
28.6.2017
SADREC s.r.o.
47178485
Zbierka listín
6979.
28.6.2017
Asenti s.r.o.
47517174
Zbierka listín
6980.
28.6.2017
Jolbi s.r.o. .
47517271
Zbierka listín
6981.
28.6.2017
ZAYRA, s. r. o.
47510269
Zbierka listín
6982.
28.6.2017
V & N účtovníctvo, s.r.o.
47510366
Zbierka listín
6983.
28.6.2017
D.S.A.M. s.r.o.
47510595
Zbierka listín
6984.
28.6.2017
InterSporthotel, spol. s r.o.
47511940
Zbierka listín
6985.
28.6.2017
ANT RENTAL, s.r.o.
47513152
Zbierka listín
6986.
28.6.2017
SWEET CAKES BAKERY, s. r. o.
47513349
Zbierka listín
6987.
28.6.2017
DesignWorks, s.r.o.
47513420
Zbierka listín
6988.
28.6.2017
Arbitrážny súd s. r. o.
47509309
Zbierka listín
6989.
28.6.2017
Nepar s.r.o.
47509392
Zbierka listín
6990.
28.6.2017
Usonal s.r.o.
47509481
Zbierka listín
6991.
28.6.2017
Convia Consulting s. r. o.
47378069
Zbierka listín
6992.
28.6.2017
LASANTE SK s.r.o.
47373504
Zbierka listín
6993.
28.6.2017
VK-autocentrum s.r.o.
47370629
Zbierka listín
6994.
28.6.2017
Top 1 Reality s.r.o.
47376953
Zbierka listín
6995.
28.6.2017
Továrnička s.r.o.
47374136
Zbierka listín
6996.
28.6.2017
MM s.r.o.
47375612
Zbierka listín
6997.
28.6.2017
AMY, s.r.o.
47375710
Zbierka listín
6998.
28.6.2017
DGSA Academy, s.r.o.
47367768
Zbierka listín
6999.
28.6.2017
HORTENSE Wedding Day s.r.o.
47366401
Zbierka listín
7000.
28.6.2017
NABALI s. r. o.
47942584
Zbierka listín
7001.
28.6.2017
BauTech-Agro, s. r. o.
47943289
Zbierka listín
7002.
28.6.2017
MEDOVNÍK IX s.r.o.
47932864
Zbierka listín
7003.
28.6.2017
CARMEN INVEST s. r. o.
47649054
Zbierka listín
7004.
28.6.2017
White Tie s. r. o.
47649364
Zbierka listín
7005.
28.6.2017
TATRAS GAS s.r.o.
47644397
Zbierka listín
7006.
28.6.2017
LB academy s. r. o.
47645067
Zbierka listín
7007.
28.6.2017
Bliss K8 s.r.o.
47647124
Zbierka listín
7008.
28.6.2017
LGA s.r.o.
47647159
Zbierka listín
7009.
28.6.2017
TRADECO s. r. o.
47638494
Zbierka listín
7010.
28.6.2017
BENPROTRANS s. r. o.
47639521
Zbierka listín
7011.
28.6.2017
too s. r. o.
47636114
Zbierka listín
7012.
28.6.2017
IMPERIAL GROUP s. r. o.
47636441
Zbierka listín
7013.
28.6.2017
BCPM SK, s.r.o.
48199044
Zbierka listín
7014.
28.6.2017
Laurik and Haslauer Slovakia s.r.o.
48200344
Zbierka listín
7015.
28.6.2017
Kavalier s.r.o.
48195189
Zbierka listín
7016.
28.6.2017
Modrý vrch s.r.o.
47938277
Zbierka listín
7017.
28.6.2017
Safety First Services, s. r. o.
47946571
Zbierka listín
7018.
28.6.2017
KOLLEX, s.r.o.
47946601
Zbierka listín
7019.
28.6.2017
DH Studies, s. r. o.
47946881
Zbierka listín
7020.
28.6.2017
Reiners & Pelikan s.r.o.
47949775
Zbierka listín
7021.
28.6.2017
Prešík s. r. o.
48191329
Zbierka listín
7022.
28.6.2017
Blackside, a.s.
48191515
Zbierka listín
7023.
28.6.2017
ISTROMEX Služby, s.r.o.
48201031
Zbierka listín
7024.
28.6.2017
MMMK s.r.o.
46565060
Zbierka listín
7025.
28.6.2017
EVELYNS trade, s.r.o.
48204358
Zbierka listín
7026.
28.6.2017
FULL GROUP s.r.o.
48204838
Zbierka listín
7027.
28.6.2017
Nadacon s.r.o.
48205346
Zbierka listín
7028.
28.6.2017
CORVI s.r.o.
46763511
Zbierka listín
7029.
28.6.2017
WIM s.r.o.
46761594
Zbierka listín
7030.
28.6.2017
K-CARE s.r.o.
47944625
Zbierka listín
7031.
28.6.2017
CSC SK group s. r. o.
46758089
Zbierka listín
7032.
28.6.2017
Kvadroeko # 1, s. r. o.
46758216
Zbierka listín
7033.
28.6.2017
NZZ MUDr. JANÍKOVÁ Beata, s.r.o.
46769951
Zbierka listín
7034.
28.6.2017
ELAR plus s. r. o.
46936351
Zbierka listín
7035.
28.6.2017
DESTAL s.r.o.
46768483
Zbierka listín
7036.
28.6.2017
ESR Enterprises, s.r.o. v likvidácii
46768718
Zbierka listín
7037.
28.6.2017
NOAD s.r.o.
46767860
Zbierka listín
7038.
28.6.2017
NEMASS, s.r.o.
46767690
Zbierka listín
7039.
28.6.2017
FIT Zóna, s.r.o.
46937412
Zbierka listín
7040.
28.6.2017
SUCCESS FOOD s.r.o.
46937731
Zbierka listín
7041.
28.6.2017
Svet zábavy, s.r.o.
46937773
Zbierka listín
7042.
28.6.2017
Brandhouse s.r.o.
46936718
Zbierka listín
7043.
28.6.2017
NU MEDIA, s.r.o.
46940642
Zbierka listín
7044.
28.6.2017
Matus horses s.r.o.
46940936
Zbierka listín
7045.
28.6.2017
SPV LC Bytové domy, s.r.o.
46942670
Zbierka listín
7046.
28.6.2017
DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o.
46565167
Zbierka listín
7047.
28.6.2017
SPIMA s.r.o.
47151714
Zbierka listín
7048.
28.6.2017
Sunflower Pharmacy, s.r.o.
47353767
Zbierka listín
7049.
28.6.2017
Schwechat Taxi s.r.o.
47354691
Zbierka listín
7050.
28.6.2017
Elmond s.r.o.
47355123
Zbierka listín
7051.
28.6.2017
GAPOS s.r.o.
47355409
Zbierka listín
7052.
28.6.2017
MOBILTECH SK, s.r.o.
47355832
Zbierka listín
7053.
28.6.2017
ROXX, s. r. o.
47356472
Zbierka listín
7054.
28.6.2017
EXCLUSIVE PLUS MEDIA, s.r.o.
47356545
Zbierka listín
7055.
28.6.2017
AIOT, spol. s r. o.
47356766
Zbierka listín
7056.
28.6.2017
ALUMAKER, s. r. o.
47357401
Zbierka listín
7057.
28.6.2017
Edis Design, s.r.o.
47357851
Zbierka listín
7058.
28.6.2017
Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.
47157437
Zbierka listín
7059.
28.6.2017
MSH s.r.o.
47160519
Zbierka listín
7060.
28.6.2017
PAG investment s.r.o.
47365579
Zbierka listín
7061.
28.6.2017
DENT4SMILE, s.r.o.
47358092
Zbierka listín
7062.
28.6.2017
JENNYM, s.r.o.
47358165
Zbierka listín
7063.
28.6.2017
WORKSHOP s.r.o.
47362391
Zbierka listín
7064.
28.6.2017
GO- PED, s.r.o.
47361212
Zbierka listín
7065.
28.6.2017
MANUS-MEDIC, s.r.o.
47361255
Zbierka listín
7066.
28.6.2017
TAJCH, s.r.o.
47624744
Zbierka listín
7067.
28.6.2017
Manuvia SK Beta s.r.o.
47624795
Zbierka listín
7068.
28.6.2017
Inspiring Event Agency s.r.o.
47625066
Zbierka listín
7069.
28.6.2017
KUBKO PB, s.r.o.
47622741
Zbierka listín
7070.
28.6.2017
POPEX BAU, s.r.o.
47621966
Zbierka listín
7071.
28.6.2017
BizArt s.r.o.
47621991
Zbierka listín
7072.
28.6.2017
Creakids s. r. o.
47622024
Zbierka listín
7073.
28.6.2017
Stefany.sk, s.r.o.
47622041
Zbierka listín
7074.
28.6.2017
SUPERNIUS, a.s.
47622059
Zbierka listín
7075.
28.6.2017
go Business SLOVAKIA, s.r.o.
47622075
Zbierka listín
7076.
28.6.2017
esencia, s. r. o.
47504668
Zbierka listín
7077.
28.6.2017
KEVAK s.r.o.
47504960
Zbierka listín
7078.
28.6.2017
MASIR s. r. o.
47505265
Zbierka listín
7079.
28.6.2017
KAMA SMART s. r. o.
47505273
Zbierka listín
7080.
28.6.2017
ICS Industry Consulting and Service, s.r.o.
47505435
Zbierka listín
7081.
28.6.2017
HAIR EXPRESS s.r.o.
47505745
Zbierka listín
7082.
28.6.2017
Raua s. r. o.
47500557
Zbierka listín
7083.
28.6.2017
Trilobit production s.r.o. "v likvidácii"
47498323
Zbierka listín
7084.
28.6.2017
Ab. az. Bau s.r.o.
47631066
Zbierka listín
7085.
28.6.2017
DUMA EXTRA, s.r.o.
47629916
Zbierka listín
7086.
28.6.2017
Saurabh Arya
47626861
Zbierka listín
7087.
28.6.2017
BEVAR s.r.o.
47627018
Zbierka listín
7088.
28.6.2017
SaNi, s. r. o.
47628324
Zbierka listín
7089.
28.6.2017
Kardos Tímea, s. r. o.
47632275
Zbierka listín
7090.
28.6.2017
Vutlan s. r. o.
47910992
Zbierka listín
7091.
28.6.2017
H.O.T. energy, s. r. o.
47911166
Zbierka listín
7092.
28.6.2017
ESTHESIM s. r. o.
47912774
Zbierka listín
7093.
28.6.2017
GregaDesign s. r. o.
47912987
Zbierka listín
7094.
28.6.2017
M&E Čentéš s. r. o.
47921242
Zbierka listín
7095.
28.6.2017
Gastro LM s.r.o.
47918497
Zbierka listín
7096.
28.6.2017
OMNI Energy s. r. o.
47919116
Zbierka listín
7097.
28.6.2017
Úspora do domácnosti s. r. o.
48175048
Zbierka listín
7098.
28.6.2017
CHIC DESIGN, s.r.o.
48175285
Zbierka listín
7099.
28.6.2017
PARKETT DESIGNER, s.r.o.
47927569
Zbierka listín
7100.
28.6.2017
ELEKTRISCHE INSTALL, s. r. o.
48173533
Zbierka listín
7101.
28.6.2017
RT ReinforcementTechnology s.r.o.
48183351
Zbierka listín
7102.
28.6.2017
SNOGA, s. r. o.
48182061
Zbierka listín
7103.
28.6.2017
Zemstav Plus s.r.o.
48185205
Zbierka listín
7104.
28.6.2017
Best Sport Tour s. r. o.
48185477
Zbierka listín
7105.
28.6.2017
Future 2015, s.r.o.
47926511
Zbierka listín
7106.
28.6.2017
Bossa media s.r.o.
48174262
Zbierka listín
7107.
28.6.2017
NORTH GYM COFFEE s.r.o.
48180432
Zbierka listín
7108.
28.6.2017
Hexton, s.r.o.
48187941
Zbierka listín
7109.
28.6.2017
Jasap, s. r. o.
46745866
Zbierka listín
7110.
28.6.2017
Europlaster s.r.o.
46745416
Zbierka listín
7111.
28.6.2017
HEMO MEDIKA Invest, s.r.o.
46933336
Zbierka listín
7112.
28.6.2017
ASCO TRADING s.r.o.
46932640
Zbierka listín
7113.
28.6.2017
KSBplus, s.r.o.
46931902
Zbierka listín
7114.
28.6.2017
MT-STAV SK s.r.o.
46930566
Zbierka listín
7115.
28.6.2017
Ecosystem s.r.o.
46928791
Zbierka listín
7116.
28.6.2017
BookLab s. r. o.
46928839
Zbierka listín
7117.
28.6.2017
INVIVA, s.r.o.
46927514
Zbierka listín
7118.
28.6.2017
Bilanz GM, s.r.o.
46754750
Zbierka listín
7119.
28.6.2017
LEMONG s. r. o.
46752854
Zbierka listín
7120.
28.6.2017
K&J Trans, s.r.o.
46747842
Zbierka listín
7121.
28.6.2017
Agatelegance s. r. o.
46751076
Zbierka listín
7122.
28.6.2017
TICC, s.r.o.
46751599
Zbierka listín
7123.
28.6.2017
JURMI, s.r.o.
46752030
Zbierka listín
7124.
28.6.2017
Blagojevič s. r. o.
47343702
Zbierka listín
7125.
28.6.2017
HD Invest s.r.o.
47149329
Zbierka listín
7126.
28.6.2017
globexe s.r.o.
47150360
Zbierka listín
7127.
28.6.2017
JRD CONSULTING s.r.o.
47341203
Zbierka listín
7128.
28.6.2017
Bosco restaurant & bowling s. r. o.
47341238
Zbierka listín
7129.
28.6.2017
GAS-KOMPLET s.r.o.
47341602
Zbierka listín
7130.
28.6.2017
ANDREA LISKA CREATIVE, s. r. o.
47342358
Zbierka listín
7131.
28.6.2017
M18 s.r.o.
46934863
Zbierka listín
7132.
28.6.2017
KASO Slovakia, s.r.o.
47136146
Zbierka listín
7133.
28.6.2017
GREGORIAN s.r.o.
47136677
Zbierka listín
7134.
28.6.2017
DIGITECH SK, s. r. o.
46756787
Zbierka listín
7135.
28.6.2017
Psychológia-terapia, s.r.o.
47139994
Zbierka listín
7136.
28.6.2017
Cool Spot s. r. o.
47140054
Zbierka listín
7137.
28.6.2017
MELIUS SK s.r.o.
47487623
Zbierka listín
7138.
28.6.2017
CE Technology s. r. o.
47352213
Zbierka listín
7139.
28.6.2017
FOUQUET COMPANIES s.r.o.
47352612
Zbierka listín
7140.
28.6.2017
AUTOSTEMA, s.r.o.
47346663
Zbierka listín
7141.
28.6.2017
RolPlast s.r.o.
47348496
Zbierka listín
7142.
28.6.2017
CAR CONNECTION s.r.o.
47349247
Zbierka listín
7143.
28.6.2017
Agro Stanley, spol. s r. o.
47351276
Zbierka listín
7144.
28.6.2017
EUD s.r.o.
47345985
Zbierka listín
7145.
28.6.2017
UNIPRO 3D, s. r. o.
47345993
Zbierka listín
7146.
28.6.2017
Iva-Ľudo spol. s r.o.
47492147
Zbierka listín
7147.
28.6.2017
MITU, spol. s r. o.
47492171
Zbierka listín
7148.
28.6.2017
JS - Stav, s.r.o.
47492651
Zbierka listín
7149.
28.6.2017
OUROBOROS s. r. o.
47492660
Zbierka listín
7150.
28.6.2017
birdhouse s.r.o.
47493071
Zbierka listín
7151.
28.6.2017
Rosaria s.r.o.
47493852
Zbierka listín
7152.
28.6.2017
Opál Invest s.r.o.
47489707
Zbierka listín
7153.
28.6.2017
Reštaurácia Elenka s. r. o.
47490055
Zbierka listín
7154.
28.6.2017
BoSo – Instal, s.r.o.
47490519
Zbierka listín
7155.
28.6.2017
PRIVATE CLINIC Elena van Dijk s.r.o.
47491531
Zbierka listín
7156.
28.6.2017
Dakon, s. r. o.
47142456
Zbierka listín
7157.
28.6.2017
CreaTom s.r.o.
47619589
Zbierka listín
7158.
28.6.2017
Akontax Plus, s.r.o.
47619660
Zbierka listín
7159.
28.6.2017
PROGRESA FINAL SK, s.r.o.
47619830
Zbierka listín
7160.
28.6.2017
LUSI s.r.o.
47617501
Zbierka listín
7161.
28.6.2017
F&M trade, s.r.o.
47617659
Zbierka listín
7162.
28.6.2017
MTG BAU s.r.o.
47618221
Zbierka listín
7163.
28.6.2017
Mimák s. r. o.
47619236
Zbierka listín
7164.
28.6.2017
VALÍČEK s.r.o.
47616121
Zbierka listín
7165.
28.6.2017
PonukaByvania.sk, s. r. o.
47614382
Zbierka listín
7166.
28.6.2017
MAAT POPRAD s.r.o.
47614455
Zbierka listín
7167.
28.6.2017
iRask, s. r. o.
47613301
Zbierka listín
7168.
28.6.2017
ŠJŠ Žeriavy a Dráhy s.r.o.
47613777
Zbierka listín
7169.
28.6.2017
ITALY COMPANY BB s.r.o.
47890681
Zbierka listín
7170.
28.6.2017
aha design s. r. o.
47621621
Zbierka listín
7171.
28.6.2017
MäsoKom, s.r.o.
47895519
Zbierka listín
7172.
28.6.2017
KODA Slowakei, s.r.o.
47895888
Zbierka listín
7173.
28.6.2017
PZ s. r. o.
47896124
Zbierka listín
7174.
28.6.2017
Global industry group s.r.o.
47892161
Zbierka listín
7175.
28.6.2017
MARTINIQUE s.r.o.
47888105
Zbierka listín
7176.
28.6.2017
Property Care a. s.
48164691
Zbierka listín
7177.
28.6.2017
Cuttner s. r. o.
47900211
Zbierka listín
7178.
28.6.2017
macca s. r. o.
47903970
Zbierka listín
7179.
28.6.2017
Sylvie s. r. o.
48165051
Zbierka listín
7180.
28.6.2017
2HYDRO s.r.o.
47908408
Zbierka listín
7181.
28.6.2017
LBNW Media Group, s. r. o.
48152714
Zbierka listín
7182.
28.6.2017
IMPERATRICE SE
48170224
Zbierka listín
7183.
28.6.2017
AVANTAGE SK, s. r. o.
48170241
Zbierka listín
7184.
28.6.2017
Fratellini, s.r.o.
48170836
Zbierka listín
7185.
28.6.2017
Live Digital s.r.o.
46540105
Zbierka listín
7186.
28.6.2017
ELE-FRID, s.r.o.
46540971
Zbierka listín
7187.
28.6.2017
Revilox s. r. o.
48169943
Zbierka listín
7188.
28.6.2017
Claro, s.r.o.
46730052
Zbierka listín
7189.
28.6.2017
Crowe Advartis Accounting s. r. o.
46730206
Zbierka listín
7190.
28.6.2017
D.M.BAU, s.r.o.
46731229
Zbierka listín
7191.
28.6.2017
MMTB, s. r. o.
46732136
Zbierka listín
7192.
28.6.2017
M.P.K. - KOLIBA s. r. o.
46732217
Zbierka listín
7193.
28.6.2017
Beluga Group s.r.o.
46914404
Zbierka listín
7194.
28.6.2017
eXtreme Paintball, s.r.o.
46912959
Zbierka listín
7195.
28.6.2017
MENTES a. s.
46733094
Zbierka listín
7196.
28.6.2017
GRAND PROMOTION s.r.o. "v likvidácii"
46541551
Zbierka listín
7197.
28.6.2017
FMONTANA, s.r.o.
46738011
Zbierka listín
7198.
28.6.2017
DELEVOLT s.r.o.
46741437
Zbierka listín
7199.
28.6.2017
SA-BU, s.r.o.
46918108
Zbierka listín
7200.
28.6.2017
F-KOVO, spol. s r.o.
46916890
Zbierka listín
7201.
28.6.2017
GOLD RT s.r.o.
46915168
Zbierka listín
7202.
28.6.2017
ALLT STUDIO, s.r.o.
46916504
Zbierka listín
7203.
28.6.2017
EPS Group k.s.
46920285
Zbierka listín
7204.
28.6.2017
Družstvo PERSIA
46920714
Zbierka listín
7205.
28.6.2017
LMONTANA, s. r. o.
46923349
Zbierka listín
7206.
28.6.2017
KMONTANA, s. r. o.
46923420
Zbierka listín
7207.
28.6.2017
MMONTANA, s.r.o.
46923241
Zbierka listín
7208.
28.6.2017
ALLTRA, a.s.
46921648
Zbierka listín
7209.
28.6.2017
GMONTANA, s.r.o.
46921168
Zbierka listín
7210.
28.6.2017
HMONTANA, s. r. o.
46921265
Zbierka listín
7211.
28.6.2017
IMONTANA, s.r.o.
46921354
Zbierka listín
7212.
28.6.2017
RoMat s.r.o.
47121246
Zbierka listín
7213.
28.6.2017
CIFRA s.r.o.
47122200
Zbierka listín
7214.
28.6.2017
CAREER & STUDY WORLDWIDE s.r.o.
47123711
Zbierka listín
7215.
28.6.2017
RLJ Group, s. r. o.
47126973
Zbierka listín
7216.
28.6.2017
Creative Holding, s.r.o.
47127147
Zbierka listín
7217.
28.6.2017
HANYS s.r.o.
47333162
Zbierka listín
7218.
28.6.2017
INAAS ateliér, s.r.o.
47329378
Zbierka listín
7219.
28.6.2017
BZP - AR s. r. o.
47329645
Zbierka listín
7220.
28.6.2017
Mega Screen s. r. o.
47331321
Zbierka listín
7221.
28.6.2017
Gym JURKI, s.r.o.
47331518
Zbierka listín
7222.
28.6.2017
MarJan, s.r.o.
47333367
Zbierka listín
7223.
28.6.2017
Novosedlík - AEN s.r.o.
47333413
Zbierka listín
7224.
28.6.2017
Matcho, s. r. o.
47477911
Zbierka listín
7225.
28.6.2017
EatMyBeat, s.r.o.
47479078
Zbierka listín
7226.
28.6.2017
DRUMPARK, s.r.o.
47479361
Zbierka listín
7227.
28.6.2017
Laborta s. r. o.
47339888
Zbierka listín
7228.
28.6.2017
Leticia s. r. o.
47338440
Zbierka listín
7229.
28.6.2017
JOCEL s.r.o.
47484969
Zbierka listín
7230.
28.6.2017
MOEMA s.r.o.
47485329
Zbierka listín
7231.
28.6.2017
Špica s. r. o.
47609419
Zbierka listín
7232.
28.6.2017
Medizinstudium Bratislava, s. r. o.
47609508
Zbierka listín
7233.
28.6.2017
AB-stav spol. s r.o.
47609524
Zbierka listín
7234.
28.6.2017
A & B Design s.r.o.
47610492
Zbierka listín
7235.
28.6.2017
H&T Group Slovakia s. r. o.
47610557
Zbierka listín
7236.
28.6.2017