Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

O obchodnom registri Slovenskej republiky


Čo je obchodný register?

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Súčasťou obchodného registra je zbierka zákonom ustanovených listín.

Kto je zapísaný v obchodnom registri?

Do obchodného registra sa zapisujú:

a) právnické osoby založené podľa tohto zákona, a to

  1. verejná obchodná spoločnosť,
  2. komanditná spoločnosť,
  3. spoločnosť s ručením obmedzeným,
  4. jednoduchá spoločnosť na akcie,
  5. akciová spoločnosť,
  6. družstvo,

b) právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to

  1. európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
  2. európske družstvo,
  3. európska spoločnosť,

c) právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,

d) štátne podniky,

e) organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,

f) podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb.

Aké údaje obsahuje výpis z obchodného registra?

Výpis z registra obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú. Výpis z obchodného registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Obsah výpisu z obchodného registra netvoria informácie o zapísaných údajoch, ale v deň jeho vydania už neplatných údajoch (tzv. historické údaje).

Ako môžem získať právne použiteľný výpis z obchodného registra?

Ak máte záujem o výpis z obchodného registra, ktorý je verejnou listinou, je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o výpis z obchodného registra na príslušný súd, ktorý vedie obchodný register t.j. registrový súd (Kontakty na registrové súdy).

O vydanie výpisu z obchodného registra môžete žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadate o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra, vydá ho registrový súd elektronickými prostriedkami podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou bezodkladne po doručení žiadosti elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne.

O vydanie výpisu elektronickými prostriedkami je potrebné žiadať prostredníctvom elektronickej služby, ktorú nájdete TU: Elektronické služby Obchodného registra.

Kto vedie obchodný register?

Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohoto krajského súdu. Zahraničné osoby sa zapisujú na súde príslušnom podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky. Súd, ktorý vedie obchodný register sa označuje ako „registrový súd“. Registrové súdy sú:

Kto môže požiadať o výpis z obchodného registra?

Verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o výpis z obchodného registra bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Treba za výpis z obchodného registra platiť?

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra súdny poplatok. Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ktorý môžete nájsť TU: Slovlex.

O vydanie výpisu z obchodného registra môžete žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadate o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra, vydá ho registrový súd elektronickými prostriedkami podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou bezodkladne po doručení žiadosti elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne.

O vydanie výpisu elektronickými prostriedkami je potrebné žiadať prostredníctvom elektronickej služby, ktorú nájdete TU: Elektronické služby Obchodného registra.Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR